Dostępna szkoła

Dostępna szkoła logo

„Dostępna szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu „Dostępna Szkoła – nowe rozwiązania w Gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej”  podjęte zostały działania mające na celu likwidację barier z zakresu dostępności oraz wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym,  edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur i przetestowanie go w wybranych szkołach w całej Polsce.

Logotyp Dostępna szkoła

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: