SKS

Logo projektu SKS

W ramach środków pozyskanych z Programu Szkolny Klub Sportowy realizowane są zajęcia dwóch grup: akrobatyczno-tanecznej i nauki pływania. Celem Programu jest:

·     stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,

·     stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,

·     promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,

·     zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Regulamin-gimnastyka korekcyjno-kompensacujna

https://www.szkolnyklubsportowy.pl/do-pobrania

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: