Umiem pływać

Logo projektu umiem pływać

W  naszej szkole realizowany jest projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, którego adresatami są uczniowie z klas I – III. Zakłada on systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Od września uruchomione będą dwie grupy. Główne cele projektu to:

·        upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci,

·        nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

·        profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

·        zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowana do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,

·        efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

·        edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Regulamin-Umiem pływać

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: