ASPE

W ramach realizacji grantu „Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w szkołach i przedszkolu w Gminie Polkowice – pilotaż”,  finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nasza szkoła zatrudniła pięć osób na stanowisko asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem realizowanych działań jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, którzy doświadczają ograniczeń w samodzielnym funkcjonowaniu na terenie szkoły.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: