Cukierki

poniedziałek, 13 marca 2023

Uczniowie klas III ukończyli realizację programu wczesnej profilaktyki „Cukierki”.

Zajęcia prowadzone w ramach programu oparte zostały na bajce Agnieszki Grzelak pt. „Cukierki”, której kolejno prezentowane fragmenty stanowią zaproszenie do podjęcia dyskusji na trudne dla dzieci tematy. Realizacja programu odbywała się etapowo i wyzwalała wiele aktywności. Dzięki połączeniu bajki z aktywną pracą uczniów i zaproszonych specjalistów z różnych dziedzin, efekty wspólnej pracy były bardzo ciekawe. Zajęcia dostarczyły uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych oraz zwiększyły ich świadomość na temat tego, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w realizację program: Pani Amelii Grodeckiej  - wicedyrektorowi szkoły ds. wychowawczych, Pani Renacie Radzkiej  - pielęgniarce szkolnej, oraz Panu Damianowi Porębie  - dzielnicowemu KPP w Polkowicach.

S. Łago i M. Rudnicka

red. sp3_maciej_juszczak

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: