Konkursy

Polska złotego wieku - konkurs historyczny

13 grudnia 2023 r. odbył się powiatowy konkurs historyczny o Polsce złotego wieku. Od Jana Olbrachta do konfederacji warszawskiej. Organizatorem konkursu był powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Nasza drużyna w składzie: Bartosz Setlik z kl. VIe, Kacper Tokarek z kl. VIe i Marcin Bogdan z kl. VIc - zajęła III miejsce w tych zmaganiach. Gratulujemy!

nauczyciele historii

 

 

Plakat

Plakat

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY ŚW. SEBASTIAN - JEST PATRONEM MIASTA" 

SYMBOLIKA HISTORYCZNA I WSPÓŁCZESNA

 

Regulamin konkursu

 

Konkurs patriotyczny

 

W 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowego powiat polkowicki  organizuje konkurs filmów krótkometrażowych (projekcji multimedialnych) pod nazwą #Patriotyzmwkadrze. Prace mogą być przygotowane indywidualnie lub w zespołach - maksymalnie 3-osobowych. Format pracy: AVI, MP4, DVD. Czas trwania maksymalnie 3 minuty. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 12-18 lat i powyżej 18 lat. Prace, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i pozostałymi załącznikami prosimy o przesłanie do dnia 28.02.2023 r. do godz. 15:00 na adres: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Wydział Promocji Powiatu, ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice. Na stronie powiatu dostępny jest regulamin, zgoda rodziców oraz karta zgłoszeniowa.

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-polkowicki/konkurs-patriotyzmwkadrze

 

 

Konkurs portret z książką

Zdolny ślązak

Rusza kolejna edycja dolnośląskich konkursów zDolny Ślązak. W roku szkolnym 2022/2023 zostaną przeprowadzone konkursy z języka polskiego, matematyki, historii, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Konkurs odbędzie się wg. harmonogramu i zgodnie z regulaminem.

 

Konkurs historyczny dla uczniów klas VII – VIII

Tu się spotyka z zachodem wschód. Rzeczpospolita otwarta, życzliwa, tolerancyjna.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie albumu w formie prezentacji multimedialnej w wybranym programie (np. Microsoft PowerPoint, Prezi itp.) prezentującego dziedzictwo kulturowe rodzinnej miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem jej różnorodności i obecności przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, w różnych obszarach życia społecznego i sąsiedzkiego.

1. Praca powinna przybliżać odbiorcom historię, kulturę, tradycje wybranej społeczności narodowej, etnicznej lub religijnej (np. Ormian, Karaimów, Łemków, Romów, Tatarów, Muzułmanów, Żydów itp.).

2. Treść prezentacji powinna zawierać odniesienia do naszej wspólnej historii i dziejów.

3. W prezentacji powinny się znaleźć istotne, zwięzłe informacje dotyczące czasu przybycia, miejsca pochodzenia, głównego miejsca osiedlenia, wyznania, historii, charakterystycznych elementów kultury
i tradycji oraz wkładu w naszą kulturę i gospodarkę.

4. Prezentacja powinna zwierać minimum 15, maksimum 20 slajdów.

5. Praca powinna być czytelna, przejrzysta i oryginalna oraz zawierać - poza tematem głównym - niezbędne informacje na temat wykorzystanych źródeł, autorów zdjęć, ilustracji itp. 

Prace należy przesłać w terminie do 21 listopada 2022 roku.

Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie www.idmjp2.pl i www.obliczadialogu.pl

Bliższe informacje u nauczycieli historii: pani Edyty Kocaj i pana Rafała Kajaka

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: