• Barwny świat A. Fiedlera – motyle

  Szkoła Podstawowa nr 3
  im.
  Arkadego Fiedlera w Polkowicach

   zaprasza

  do udziału konkursie plastycznym:

   „Barwny świat A. Fiedlera- motyle”

  Szanowni Państwo !

   Z okazji 30 rocznicy nadania naszej szkole imienia Arkadego Fiedlera organizujemy wiele imprez z tym związanych, jedną z nich jest ogólnopolski konkurs plastyczny.Pragniemy serdecznie  zaprosić do udziału inne szkoły z Polski, których patronem jest również Arkady Fiedler. Mamy nadzieję, że promując postać Naszego Patrona – A. Fiedlera zaszczepimy w uczniach pasję do podróży, tych dalszych i bliższych oraz fascynację światem przyrody.

   

  Zachęcamy uczniów do udziału w naszym konkursie, a nauczycieli prosimy o wsparcie w twórczych poczynaniach uczniów.

  Mamy nadzieję, że w przyszłym roku inna szkoła przejmie „pałeczkę”, aby konkursy plastyczne dotyczące Naszego Patrona były kontynuowane.

   Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody !

   Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

  Więcej ...

  Konkurs fotograficzny

  Serdecznie zapraszamy do udziału
  w konkursie fotograficznym!

   

   Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego
  „Moje małe i duże podróże”

  organizowanego przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3
  w Polkowicach

  CEL KONKURSU:

  1. Prezentacja i popularyzacja fotografii.
  2. Propagowanie fotografii, jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.
  3. Inspirowanie twórczych poszukiwań.


  REGULAMIN:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach.
  2. Technika: fotografia cyfrowa.
  3. Ilość prac od jednego ucznia: 1
  4. Termin składania prac: do 30 września 2016 roku w formie elektronicznej
  (plik o nazwie imię i nazwisko ucznia oraz klasa np. JanKowalski_Va) do opiekuna SU – Adriany Ciupki (sala 206) lub na adres mailowy: a.ciupka@sp3.polkowice.pl.
  5. Kryteria oceny: zgodność z tematem, estetyka (kompozycja, jakość zdjęcia), oryginalność pomysłu (ciekawe uchwycenie tematu). Nie dopuszcza się fotomontażu.
  6. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury.
  7. Przewidziane są 3 główne miejsca i 3 wyróżnienia.
  8. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie szkoły www.sp3.polkowice.pl do 15 października 2016 r.
  9. Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych do celów wyeksponowania pracy w szkole oraz na stronie internetowej.

  Więcej ...

  Regulamin konkursu

  Regulamin Szkolnego
  Konkursu Plastycznego „Ptaki

  organizowanego przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
  nr 3 w Polkowicach

   

  CELE KONKURSU:

  – uwrażliwienie na piękno przyrody,
  – rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i aktywności twórczej dzieci poprzez tworzenie prac przestrzennych,
  – kształtowanie gustów i upodobań plastycznych.

  REGULAMIN:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach.
  2. Ilość prac od jednego ucznia: dowolna.
  3. Termin składania prac: od 24 do 28 października 2016 roku (praca powinna posiadać metryczkę: imię, nazwisko, klasa autora).
  4. Technika prac: dowolna.
  5. Forma prac: wyłącznie przestrzenna.
  6. Sposób przekazania prac: osobiście do opiekuna SU – Adriana Ciupka (sala 206).
  7. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury.
  8. Kryteria oceny prac: indywidualny i twórczy sposób podejcia do tematu, zgodność z tematem, estetyka wykonania, stopień trudności wykonania.
  9. Przewidziane są 3 główne miejsca i 3 wyróżnienia.
  10. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie szkoły www.sp3.polkowice.pl do 10 listopada 2016 r.
  11. Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych do celów wyeksponowania pracy w szkole oraz na stronie internetowej.

  Więcej ...

  Nowy rozkład lekcji i przerw

  Nowy rozkład zajęć lekcyjnych
  i przerw międzylekcyjnych
  obowiązujących od 1 września 2016 r.

   

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.50 – 9.35
  3. 9.40 – 10.25
  4. 10.35 – 11.20 (przerwa 15 minutowa)
  5. 11.35 – 12.20 (przerwa 20 minutowa)
  6. 12.40 – 13.25 (przerwa 15 minutowa)
  7. 13.40 – 14.25
  8. 14.30 – 15.15

  Więcej ...

  Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

  Kalendarz roku szkolnego
  2016/2017

   Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia – 31 stycznia 2016 r.

  Ferie zimowe: 13 – 26 lutego 2017 r.

  Wiosenna przerwa świąteczna: 13 -18 kwietnia 2017 r.

  Pierwszy semestr: 1 września – 20 stycznia 2017 r. (18 tygodni)

  Drugi semestr: 23 stycznia – 23 czerwca 2017 r. (18 tygodni)

  Zakończenie zajęć dydaktycznych: 23 czerwca 2017 r.

  Dni wolne: 31 października, 1 i 11 listopada, 6 stycznia, 1-5 maja, 15 i 16 czerwca

  Więcej ...

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector