• Rozpoczęcie roku szkolnego

  4 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Już od godziny 8.00 w murach naszej szkoły gościli uczniowie i rodzice. Po dwumiesięcznym wypoczynku widać było ogromną tęsknotę za szkołą:-). Szczególnie serdecznie powitani zostali w progach naszej szkoły pierwszoklasiści. Dzieci z czterech klas pierwszych, zostali prasowni na uczniów przez dyrektora szkoły Elżbietę Kich-Wiśniewską oraz Burmistrza Polkowic Wiesława Wabika.

  1 2  3  4  6 8 9  9  11  12  14  13

  autor zdjęć:  Paweł Paździor

   

  Więcej ...

  Konkurs plastyczny

  Regulamin gminnego konkursu plastycznego
  „Tajemnicze drzewo”
  pod patronatem Burmistrza Polkowic
  oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich
  Urzędu Gminy w Polkowicach

  Cele konkursu:

  – zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym codziennym życiu;

  – propagowanie wiedzy na temat ochrony drzew;

  – uświadomienie uczniom konieczności dbania o najbliższe środowisko przyrodnicze;

  – kształtowanie postaw proekologicznych;

  – tworzenie więzi emocjonalnej z przyrodą.

  Uczestnicy:

  – Kategoria I – Uczniowie klas I- III szkół podstawowych z Gminy Polkowice,

  – Kategoria II – Uczniowie klas IV– VI szkół podstawowych z Gminy Polkowice,

  – Kategoria III – Uczniowie klas VII i oddziałów gimnazjalnych z Gminy Polkowice.

  Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z poniższymi wskazówkami.

  Wskazówki: technika dowolna (nie używamy plasteliny, wyrobów spożywczych, itp.) praca płaska, format A3 |(dla klas IV- VII i gimnazjum) lub format A4 (dla klas I-III).

  Praca konkursowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę i szkołę do której uczęszcza oraz imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna.

  Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się podczas „Gminnego Święta Drzewa”

  Organizator konkursu: nauczyciel biologii – Iwona Olszak-Biniek (sala 203- ul. Ociosowa 3).

  Regulamin konkursu zostanie rozesłany do szkół 18 września 2017 r.

   ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

  Więcej ...

  Zebrania z wychowawcami

  SZANOWNI RODZICE!

   Bez-tytułu-Copy11

  NAJBLIŻSZE ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI ODBĘDĄ SIĘ WG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

  19 WRZEŚNIA (WTOREK), GODZINA 16.30  – ZEBRANIA W KLASACH VII ORAZ II i III GIMNAZJUM W BUDYNKU PRZY ULICY OCIOSOWEJ,

  20 WRZEŚNIA (ŚRODA), GODZINA 16.30 – ZEBRANIA W KLASACH  0 – III W BUDYNKU PRZY ULICY KOMINKA,

  21 WRZEŚNIA (CZWARTEK), GODZINA 16.30 – ZEBRANIA W KLASACH IV – VI W BUDYNKU PRZY ULICY KOMINKA.

   

  Więcej ...

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector