• Sukcesy dziewczyn

  Reprezentacja  dziewcząt naszej szkoły  w składzie: J.Jeziorna, M. Mazur, K.Bajus, W.Ozga, J.Wieruszewska, M.Kornilik, A.Jelonek, M.Begier, O.Murarz, J.Łysakowska M.Kokoszka, J.Drzyzga, D.Bogus, W.Piotrowicz brały udział  w finale Wojewódzkim  w mini-koszykówce w Wrocławiu. Po bardzo zaciętych pojedynkach z Wrocławiem i Bolesławcem dziewczęta zajęły II miejsce i zdobyły srebrny medal.😊😊😊😊😊

  20170314_142353

   

  Reprezentacja szkoły dziewcząt zajęła I miejsce w powiecie w piłce ręcznej! !!!😊😊Pokonałyśmy zespoły z Radwanic, Grębocic, Gaworzyc i Chocianowa!!!!

  20170318_121609

  Więcej ...

  Tydzień Bezpiecznego Internetu

  Tydzień Bezpiecznego Internetu – przegląd działań

  • 13 marca ogłoszone Dniem bez telefonu, uczniowie klasy VI d i SU zorganizowali podczas przerw gry i zabawy.
   W ramach tygodnia bezpiecznego Internetu p. Anna Mroczko z klasą III przeprowadziła zajęcia komputerowe,  podczas których uczniowie tworzyli plakaty na temat bezpiecznego Internetu z wykorzystaniem  programu Paint i Word.
  • W bibliotece szkolnej uczniowie mogli skorzystać z szerokiej oferty działań:
   – odbyły się zajęcia w ramach koła czytelniczego: „Poznajemy bezpieczną stronę www.sieciaki.pl”, „Netykieta – co to takiego? oraz Poszukiwanie informacji w Internecie,
   – prezentowana była bezpieczna strona sieciaki
   – rozdawane były ulotki informacyjne
   – uczniowie uczyli się grać w szachy z wykorzystaniem Internet
   – przygotowana została również wystawka książek o Internecie i komputerach.
  • p. Anna Kulczycka-Hucaluk zorganizowała konkurs plastyczny dla klas II i III o tematyce bezpiecznego korzystania z Internetu.
  • Samorząd uczniowski zorganizował konkurs skierowany do wszystkich uczniów na wierszyk lub rymowankę o bezpiecznym Internecie. Wyniki konkursu:

  I miejsce Maja Potocka kl. II f
  II miejsce Aleksandra Plok kl. V b
  III miejsce Hanna Doskocz kl. VI a
  Wyróżnienie: Alicja Madej kl. I b, Filip Kusiak kl. IV c, Matusz Pałczak kl. VI e

  • Odbył się również konkurs wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z Internetu, którego organizatorem był SU. Wzięło w nim udział 67 uczniów. Najwięcej punktów otrzymali: Kacper Poczwardowski kl. VI c, Filip Szczech kl. VI b i Nicolas Wejchert z kl. VI b.
  • We wszystkich klasach nauczyciele zajęć komputerowych przeprowadzili pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożeń, jakie czyhają na nieświadomych, młodych użytkowników.
  • Cała społeczność uczniowska włączyła się do opracowania Szkolnego Kodeksu TIK, którego zasady brzmią:
   1. Przestrzegamy praw autorskich, cytując zawsze podajemy źródło.
   2. Korzystamy tylko z legalnego oprogramowania.
   3. Podczas zajęć szkolnych telefony komórkowe nauczycieli i uczniów są wyłączone.
   4. Nauczyciele chętnie korzystają z pomysłów uczniów, jak stosować na lekcjach nowe technologie.
   5. Stosujemy zasady bezpieczeństwa w sieci:
   – nie nawiązujemy kontaktów z osobami nieznanymi
   – nie podajemy danych osobowych
   – szanujemy innych użytkowników Internetu
   – nie używamy wulgaryzmów.

  Więcej ...

  Zawody siatkarskie

  9 marca w SP8 Lubin odbyły się zawody czwórek siatkarskich chłopców na szczeblu podstrefy legnickiej. Nasza drużyna zajęła 4 miejsce. Skład drużyny: J.Lasota, K.Pajdowski, D.Czarnecki, B.Kowalski, T.Łyga, M.Hoffman, S.Łysakowski, K.Poczwardowski, O.Leopold, B.Leopold, M.Dyczko. Opiekunem zespołu była J.Korsak.

  IMG_0801 IMG_0792 IMG_0798 IMG_0788

  Więcej ...

  Wybory

  13 marca w naszej szkole odbyły się wybory na „Najsympatyczniejszą dziewczynkę”. Aby zostać Najsympatyczniejszą trzeba było mieć szeroki uśmiech, sprytne rączki i mocne płuca. Kandydatki miały do wykonania kilka zadań. Najwięcej problemów przysporzyła im igła i nitka, które tańcowały pięknie a raz brzydko:). Jury nie miało łatwego zadania, po ciężkich naradach chłopcy zdecydowali, że „Najsympatyczniejszą dziewczynką” została Zuzanna Szumańska z klasy IV a. Serdecznie gratulujemy.

     received_170220040160020 received_170220056826685        received_170220066826684received_170220113493346received_170220193493338received_170220216826669

  Więcej ...

  Wyniki konkursu

  Wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Reklama mojej szkoły”

   

   I miejsce: Julia Bielak kl. III b

  II miejsce: Julia Jeziorna kl. VI a

  III miejsce: Aleksander Pyrzeński kl. IV d

   Wyróżnienie: Aleksy Prusisz kl. V a, Malgorzata Mazur kl. VI a, Wiktoria Smigielska kl. I a
  Rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się w piątek ( 17 marca 2017 r. ) o 11.20  w sali 206.

   Zapraszamy!!!

   

  Więcej ...

  Konkurs literacki „Moje radości smutki”

  Zapraszamy do  udziału w bibliotecznym konkursie literackim, który skierowany jest do uczniów klas II -VI szkół powiatu polkowickiego.

  Regulamin konkursu literackiego na wiersz o tematyce dziecięcej pod hasłem: „Moje radości i smutki”

  1.Organizator: biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach

  2.Cele konkursu:

  – rozwijanie wyobraźni i twórczości dziecięcej

  – promowanie uzdolnień literackich wśród dzieci

  – wyrażanie własnych emocji poprzez tekst literacki

  – propagowanie kultury słowa i zamiłowania do literatury

  3.Warunki konkursu:

  adresatami konkursu są uczniowie w kategoriach klas II-III oraz  IV -VI szkół podstawowych powiatu polkowickiego

  prace oceniane będą pod względem: samodzielności, zgodności z tematem, poprawności stylistycznej i językowej, doboru środków artystycznego wyrazu

  – tekst wiersza powinien zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, klasę oraz szkołę

  – prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora

  prace należy przesłać do 15 marca 2017 roku na adres : Szkoła Podstawowa nr 3  ul. Kominka 1 59-100 Polkowice z dopiskiem „Biblioteczny konkurs literacki”  lub na adres e-mail: biblioteka33@onet.pl

  – rozstrzygniecie konkursu nastąpi 31 marca 2017 roku

  – Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami

  – wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły www.sp3.polkowice.pl

  przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  (imienia i nazwiska, klasy, nazwy szkoły) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 ptk 1ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.na potrzeby organizatora

  – uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych do opublikowania na stronie internetowej   www.sp3.polkowice.pl

  – prace  biorące udział w konkursie nie będą zwracane.

   

  Więcej ...

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector