• Informacja dla Rodziców w sprawie zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych

  rekrutacja-przedszkoleDyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Arkadego Fiedlera w Polkowicach informuje, że w dniach

  od 18 kwietnia do 5 maja 2017 r. do godz. 15.00 będzie prowadzona rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018. Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w szkole – do dnia 11 kwietnia 2017 r., do godz. 15.00. Rodzice (opiekunowie prawni)  składają „Wniosek” o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach”. Druki dostępne są na stronie internetowej www.sp3.polkowice.pl w zakładce „Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych”  lub w sekretariacie szkoły.

  Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od 18 kwietnia do 5 maja 2017 r. do godz. 15.00.

  Więcej ...

  Informacja dla Rodziców uczniów klas I w sprawie zapisu do szkoły

  Rocznik 2010

  normal_foto_13198[1]

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera  w Polkowicach informuje, że w dniach od 18 do 28 kwietnia 2017 r. będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zamieszkałych w rejonie SP3 składają „Zgłoszenie” dziecka do szkoły rejonowej”. Rodzice (opiekunowie prawni)  dzieci spoza obwoduWniosek”    o przyjęcie dziecka spoza obwodu”. Druki dostępne na stronie internetowej www.sp3.polkowice.pl w zakładce rekrutacja do kl. I  lub w sekretariacie szkolnym.

  Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 28 kwietnia 2017 r.

  Więcej ...

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector