• Ferie w mieście

  Uczniowie klas I-IV z naszej gminy będą mogli uczestniczyć w interesujących zajęciach w ramach półkolonii. Odbędą się one w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz szkole Podstawowej Nr 2. Serdecznie zapraszamy.  

  W czasie ferii w naszej gminie zostaną zorganizowane dla uczniów klas I – IV półkolonie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach  od 13 do 17 lutego 2017 r. oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach od 20 do 24 lutego 2017 r.

  Zajęcia będą prowadzone w godz. 7.30– 15.30

  Podział na grupy – I turnus

  Udział w zajęciach będzie bezpłatny, z możliwością wykupienia wyżywienia, za które odpłatność wyniesie 5 zł dziennie od dziecka.

  Szczegółowe harmonogramy zajęć dostępne po kliknięciu poniżej.

    (0.04 MB) – pobierz plik DOC

    (0.06 MB) – pobierz plik DOC

   

  Zapraszamy do galerii – Fotorelacja z półkolonii

  Więcej ...

  Finał akcji UNICEF „Wszystkie kolory świata”

  W ramach akcji uczniowie przygotowywali specjalną, charytatywną laleczkę UNICEF. Laleczka ta nie jest zwykłą szmacianą lalką – jest symbolem pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Każda laleczka ma swoje imię, kraj, z którego pochodzi, jakieś hobby. Wszystkie te cechy zostały im nadane przez dzieci, które przystępując do pracy same zdecydowały jakiego kraju reprezentantem ma być ich laleczka. Od nich zależało jaki laleczka będzie mieć kolor skóry, jak będzie ubrana i jakie imię będzie nosić. Tymi informacjami dzieci uzupełnili „akt urodzenia” laleczki. W akcję zaangażowali się rodzice, dziadkowie i przyjaciele dzieci. Dzięki tej współpracy powstały  małe, prawdziwe, szmaciane dzieła sztuki.

  Etapy realizacji projektu

  * Podróż przez kontynenty – po zapoznaniu się uczniów z projektem, otrzymali oni za zadanie wybranie sobie dowolnego kraju na świecie i zebrania jak największej liczby informacji o jego mieszkańcach – popularnych imionach, strojach regionalnych, zwyczajach, kulturze etc. Wiedza na temat wybranego kraju została wykorzystana do przygotowania laleczki, która będzie odpowiednikiem ich rówieśnika z tego kraju.

  * Przygotowanie laleczek przez uczniów – w oparciu o wykrój laleczki wysłanej przez UNICEF, dzieci przygotowały swoje własne charytatywne laleczki, które ubrały i przyozdobiły w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały. Uczniowie uzupełnili także „akt urodzenia” (wysłany przez UNICEF) laleczki – specjalny dokument, w którym umieścili fotografię swojej laleczki, bądź jej narysowany portret, wpisali dane personalne: imię, kraj pochodzenia, wiek, a także jej zainteresowania/hobby.

  * Wystawa laleczek w szkole – Od wtorku, 23 stycznia można było w holu szkoły oglądać wystawę laleczek. W dn. 01.02.2017  o 16.15 odbyła się aukcja uszytych laleczek. Aukcję zaszczycili swoją obecnością: Starosta Polkowic – Marek Tramś, członkowie HDK oraz licznie przybyli uczniowie ze swoimi  rodzicami. Cena minimalna/wywoławcza każdej laleczki to 10 zł. W sumie licytowano 51 lalek. Swoje oferty składało 29 osób. Najwyższą cenę uzyskano za lalki z Wielkiej Brytanii i Francji – 150 złotych. Tylko pięć złotych mniej kosztowała lalka Sherlocka Holmesa. Łącznie licytacja przyniosła 2445 złotych. Następnego dnia po jej zakończeniu te lalki, które nie znalazły swoich nabywców zostały sprzedane wśród uczniów oraz nauczycieli SP 3. Całkowity dochód z akcji wyniósł 2680 złotych. Całość kwoty trafiła już  do UNICEF.

  * Konkurs na „najbardziej oryginalną laleczkę”- każda szkoła realizująca projekt, będzie mogła wziąć udział w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę. Nagrodą jest koncert Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole. Konkurs będzie prowadzony na Facebooku, na oficjalnej stronie projektu Wszystkie Kolory Świata. Naszą szkołę reprezentować będzie Sherlock Holmes.

  * Zakończenie projektu – po zakończonej akcji w szkole szkoły wpłacają zebrane pieniądze na konto UNICEF dedykowane zbiórce na rzecz dzieci w Agoli. Po zakończonej kampanii UNICEF podsumuje jej przebieg, opublikuje wybrane przykłady realizacji projektu w szkołach, a także poda łączną sumę zebraną na ratowanie życia dzieci w Angoli.

  DSCN0212 DSCN0211 DSCN0213 DSCN0210

  Więcej ...

  Konkurs na rymowankę – Bezpieczny Internet

  Regulamin Szkolnego Konkursu
  na krótki wierszyk, rymowankę
  na temat bezpieczeństwa w Internecie

  organizowanego przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach

  CELE KONKURSU:
  – rozwijanie zdolności literackich,
  – rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i aktywności twórczej dzieci poprzez tworzenie rymowanek
  – uświadomienie zagrożeń związanych z Internetem
  – włączenie szerokiego grona uczniów w obchody DBI

  REGULAMIN:
  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Polkowicach.
  2. Ilość prac od jednego ucznia: dowolna.
  3. Ilość wersów w wierszu lub rymowance: od 4 do 10.
  4. Termin składania prac: do 20 lutego 2017 roku (forma papierowa lub elektroniczna, praca powinna być podpisana: imię, nazwisko oraz klasa).
  5. Sposób przekazania prac: osobiście do opiekuna SU – Adriana Ciupka (sala 206) lub na adres mailowy ciupka@sp3.polkowice.pl.
  6. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury.
  7. Prace powinny być wykonane samodzielnie, niedozwolone jest korzystanie z cudzych wytworów.
  8. Kryteria oceny prac: pomysłowość i kreatywność, zgodność z tematem i formą, długość tekstu.
  9. Przewidziane są 3 główne miejsca i 3 wyróżnienia.
  10. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie szkoły sp3.polkowice.pl do 28 lutego 2017 r.
  11. Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych do celów wyeksponowania pracy w szkole oraz na stronie internetowej.

  Więcej ...

  Regulamin konkursu „Reklama mojej szkoły”

  1. Cel konkursu:
  – promowanie szkoły w środowisku lokalnym
  – rozwijanie kreatywności
  – kształtowanie umiejętności selekcji informacji
  – stworzenie oryginalnych prac plastycznych związanych z tematem przewodnim konkursu
  2. Organizator konkursu: Rada Samorządu Uczniowskiego
  3. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Polkowicach
  4. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 2 prace.
  5. Przedstawiona praca musi być:
  – reklamą Szkoły Podstawowej Nr 3 w Polkowicach
  – budzić jednoznacznie pozytywne skojarzenia
  – praca powinna musi być wykonana samodzielnie
  – dopuszcza się prace wykonanie komputerowo z użyciem programów graficznych
  6. Kategorie konkursu:
  – plakat format A – 4
  – ulotka informacyjna
  7. Kryteria oceny:
  – ogólne wrażenie
  – oryginalność reklamy
  – samodzielność wykonanej pracy
  – zachowanie formy
  – estetyka pracy
  8. Termin: prace należy składać do 27 lutego 2017 r. do p. Ciupki lub na adres a.ciupka@sp3.polkowice.pl w wersji papierowi kub elektronicznej (praca powinna posiadać metryczkę: imię, nazwisko, klasa autora).
  9. Przewidziane są 3 główne miejsca i 3 wyróżnienia.
  10. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie szkoły www.sp3.polkowice.pl do 5 marca 2017 r.
  11. Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych do celów wyeksponowania pracy w szkole oraz na stronie internetowej.

  Więcej ...

  Konkurs literacki „Moje radości smutki”

  Zapraszamy do  udziału w bibliotecznym konkursie literackim, który skierowany jest do uczniów klas II -VI szkół powiatu polkowickiego.

   

  Regulamin konkursu literackiego na wiersz o tematyce dziecięcej pod hasłem: „Moje radości i smutki”

  1.  Organizator: biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach
  1. Cele konkursu:
  • rozwijanie wyobraźni i twórczości dziecięcej
  • promowanie uzdolnień literackich wśród dzieci
  • wyrażanie własnych emocji poprzez tekst literacki
  • propagowanie kultury słowa i zamiłowania do literatury
  1. Warunki konkursu:
  • adresatami konkursu są uczniowie w kategoriach klas II-III oraz  IV -VI szkół podstawowych powiatu polkowickiegoprace oceniane będą pod względem: samodzielności, zgodności  z tematem, poprawności stylistycznej i językowej, doboru środków artystycznego wyrazu
  • tekst wiersza powinien zawierać metryczkę : imię i nazwisko autora, klasę oraz szkołę
  • prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora
  • prace należy przesłać do 09 marca 2017 roku na adres : Szkoła Podstawowa nr 3  ul. Kominka 1 59-100 Polkowice z dopiskiem „ Biblioteczny konkurs literacki”
  • rozstrzygniecie konkursu nastąpi 16 marca 2017 roku
  •  Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi  i dyplomami
  • wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły www.sp3.polkowice.pl
  • uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych do opublikowania na stronie internetowej   www. sp3.polkowice.pl

  Więcej ...

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector