Dzień Chłopca

30 września uczniowie z klas IV-VI świętowali Dzień Chłopca bawiąc się na dyskotece przy popularnych hitach. Podczas zabawy odbyły się wybory „Życzliwego Kawalera”. W konkursie wzięli udział przedstawiciele klas, którzy pod okiem jury poddani zostali próbie odwagi, wytrzymałości, zręczności, mądrości i precyzji. Najlepiej z konkurencjami poradził sobie Krzysztof Pajdowski z klasy V d, który został okrzyknięty „Życzliwym Kawalerem”.

Więcej ...

Pasowanie pierwszoklasistów

24 września 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach oficjalnie przyjęto pierwszaczków do grona uczniów. To najliczniejsza grupa pierwszoklasistów w ostatnich latach funkcjonowania szkoły. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni: Dyrekcja, Burmistrz Polkowic, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice uczniów.

Uroczystość pasowania uczniów klas I rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektora szkoły – pana Włodzimierza Liberskiego, który powitał wszystkich zebranych i podkreślił, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach. Pan Burmistrz Polkowic – Wiesław Wabik życzył dzieciom sukcesów, wiele wytrwałości w zdobywaniu nowych wiadomości oraz dobrej zabawy. Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Gimnastyczki szkolne zauroczyły zebranych gości ciekawym układem tanecznym. Wychowawczynie zaś wręczyły pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia oraz prezenty od Pana Burmistrza i rodziców.

SONY DSC 2 SONY DSC SONY DSC

Więcej ...

Konkurs – projekt Orderu Życzliwości

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
na
Projekt Orderu Życzliwości

ORGANIZATOR: Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach

CELE:
Przedmiotem konkursu jest wybór najoryginalniejszego, autorskiego projektu prezentującego order życzliwości. Zwycięski znaczek będzie wykorzystany, jako symbol graficzny realizowanego w szkole programu profilaktyczno-wychowawczego „Zróbmy coś dobrego w klasach IV-VI oraz „Znajdź się wśród życzliwych” w klasach 0-III.

 ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie oraz uczniowie wraz z rodzicami Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach.
 2. Praca mogą być wykonane dowolną techniką  (rysunek, malarstwo, grafika, grafika komputerowa) w formacie A4.
 3. Każdy uczeń może złożyć w konkursie nieograniczoną ilość prac wykonanych samodzielnie lub z rodzicami (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
 4. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę umieszczoną na odwrocie. Metryczna powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 5. Prace należy dostarczać do 23 października 2015 r. do p. Adriany Ciupki, sala 206 lub na adres a.ciupka@sp3.polkowice.pl.
 6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że praca została wykonana osobiście.
 7. Dane osobowe przekazane organizatorowi wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyeksponowania złożonych prac oraz wykorzystania ich w innych publikacjach związanych z działalnością organizatora.

NAGRODY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Autorowi najlepszej pracy zostanie przygnana nagroda ufundowana przez Radę Rodziców działającą przy SP nr 3 w Polkowicach.
 2. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac.

 

 

Więcej ...

Konkurs „Jesienna biżuteria”

Regulamin Szkolnego Konkursu
na „Jesienną biżuterię”


organizowanego przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
nr 3 w Polkowicach

 

CELE KONKURSU:

 • uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody,
 • rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i aktywności twórczej dzieci poprzez tworzenie biżuterii.

REGULAMIN:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach.
 2. Ilość prac od jednego ucznia: dowolna.
 3. Termin składania prac: od 16 do 18 listopada 2015 roku (praca powinna posiadać metryczkę: imię, nazwisko, klasa autora).
 4. Sposób przekazania prac: osobiście do opiekuna SU – Adriana Ciupka (sala 206).
 5. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury.
 6. Kryteria oceny prac:  pomysłowość i kreatywność, zgodność
  z tematem i formą, estetyka wykonania.
 7. Przewidziane są 3 główne miejsca i 3 wyróżnienia.
 8. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie szkoły www.sp3.polkowice.pl
  do 18 listopada 2015 r.
 9. Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych do celów wyeksponowania pracy w szkole oraz na stronie internetowej.

Więcej ...

Pomagamy zwierzętom

UWAGA!!!

21 września (poniedziałek) rozpoczyna się w naszej szkole akcja pomocy dla zwierząt ze schroniska w Wróblinie Głogowskim. Można przynosić: karmę dla kotów, koce, ręczniki i akcesoria zwierzęce. Każdego dnia przedstawiciele SU w celu odbioru darów przejdą po wszystkich klasach. Zbiórka zakończy się 10 października 2015r.

Liczymy na Wasz udział w akcji
Dziękujemy

Więcej ...

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector