• Finał strefy legnickiej

  Dzisiaj w naszej szkole odbył się finał strefy legnickiej. Po zaciętej walce SP3 z SP9 Legnica drużyna koszykarek Kornelii Bajus zwyciężyła i awansowała do finału wojewódzkiego, który odbędzie się początkiem marca. W turnieju brały udział również SP4 Z Chojnowa( IV m) i SP 6 Głogów (III m).

  Ze sportowym pozdrowieniem!

  IMG_0469

  IMG_0471

  Więcej ...

  Półkolonie zimowe w Polkowicach

  UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS„0-IV”

  Uprzejmie informujemy, że w trakcie ferii zimowych na terenie Polkowic będą organizowane półkolonie dla uczniów

   Półkolonie organizowane są w:

  1. Od 13.02-17.02.2017r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
  2. Od 20.02-24.02.2017r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach

   w godzinach od 8.00 do 15.30

  Wypełnioną kartę należy oddać do 25 stycznia br. i dokonać opłaty za wyżywienie do 3 lutego br. u intendenta szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00 Kartę można pobrać w sekretariacie szkoły, u wychowawców klas oraz bezpośrednio ze strony:

  Karta na półkolonie _SP3
  Karta_na_półkolonie_SP2

  Więcej ...

  Konkurs na rymowankę – Bezpieczny Internet

   

  Regulamin Szkolnego Konkursu
  na krótki wierszyk, rymowankę
  na temat bezpieczeństwa w Internecie

  organizowanego przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach

  CELE KONKURSU:
  – rozwijanie zdolności literackich,
  – rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i aktywności twórczej dzieci poprzez tworzenie rymowanek
  – uświadomienie zagrożeń związanych z Internetem
  – włączenie szerokiego grona uczniów w obchody DBI

  REGULAMIN:
  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Polkowicach.
  2. Ilość prac od jednego ucznia: dowolna.
  3. Ilość wersów w wierszu lub rymowance: od 4 do 10.
  4. Termin składania prac: do 10 lutego 2017 roku (forma papierowa lub elektroniczna, praca powinna być podpisana: imię, nazwisko oraz klasa).
  5. Sposób przekazania prac: osobiście do opiekuna SU – Adriana Ciupka (sala 206) lub na adres mailowy ciupka@sp3.polkowice.pl.
  6. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury.
  7. Prace powinny być wykonane samodzielnie, niedozwolone jest korzystanie z cudzych wytworów.
  8. Kryteria oceny prac: pomysłowość i kreatywność, zgodność z tematem i formą, długość tekstu.
  9. Przewidziane są 3 główne miejsca i 3 wyróżnienia.
  10. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie szkoły sp3.polkowice.pl do 20 lutego 2017 r.
  11. Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych do celów wyeksponowania pracy w szkole oraz na stronie internetowej.

  Więcej ...

  Regulamin konkursu „Reklama mojej szkoły”

  1. Cel konkursu:
  – promowanie szkoły w środowisku lokalnym
  – rozwijanie kreatywności
  – kształtowanie umiejętności selekcji informacji
  – stworzenie oryginalnych prac plastycznych związanych z tematem przewodnim konkursu
  2. Organizator konkursu: Rada Samorządu Uczniowskiego
  3. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Polkowicach
  4. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 2 prace.
  5. Przedstawiona praca musi być:
  – reklamą Szkoły Podstawowej Nr 3 w Polkowicach
  – budzić jednoznacznie pozytywne skojarzenia
  – praca powinna musi być wykonana samodzielnie
  – dopuszcza się prace wykonanie komputerowo z użyciem programów graficznych
  6. Kategorie konkursu:
  – plakat format A – 4
  – ulotka informacyjna
  7. Kryteria oceny:
  – ogólne wrażenie
  – oryginalność reklamy
  – samodzielność wykonanej pracy
  – zachowanie formy
  – estetyka pracy
  8. Termin: prace należy składać do 27 lutego 2017 r. do p. Ciupki lub na adres a.ciupka@sp3.polkowice.pl w wersji papierowi kub elektronicznej (praca powinna posiadać metryczkę: imię, nazwisko, klasa autora).
  9. Przewidziane są 3 główne miejsca i 3 wyróżnienia.
  10. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie szkoły www.sp3.polkowice.pl do 5 marca 2017 r.
  11. Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych do celów wyeksponowania pracy w szkole oraz na stronie internetowej.

  Więcej ...

  Rodzinny konkurs kolęd i pastorałek

  Zapraszamy wszystkich chętnych na
  „Rodzinny konkurs kolęd i pastorałek”

  Dnia 24.01.2017 (wtorek), godzina 16:00, miejsce: parter- hol  koło czytelni.

  Zasady udziały w konkursie:

  Min. 2 osoby z rodziny. Grupy mogą być różne np. mama, tata, dziecko będące uczniem naszej szkoły; babcia, mama, uczeń; tato, dziadek, uczeń; uczeń, uczeń, tato, dziadek, babcia.
  Kombinacja grup dowolna.
  Uczestnicy konkursu śpiewają maksymalnie 2 zwrotki.
  Zapisy do dn. 20.01.2017 u pań katechetek.

  Przewidziane nagrody dla całej rodziny, np. wspólne wyjście na pizze, wyjście na lody, gra rodzinna itp.

  Serdecznie zapraszamy !!!

  Więcej ...

  Konkurs literacki „Moje radości smutki”

  Zapraszamy do  udziału w bibliotecznym konkursie literackim, który skierowany jest do uczniów klas II -VI szkół powiatu polkowickiego.

   

  Regulamin konkursu literackiego na wiersz o tematyce dziecięcej pod hasłem: „Moje radości i smutki”

  1.  Organizator: biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach
  1. Cele konkursu:
  • rozwijanie wyobraźni i twórczości dziecięcej
  • promowanie uzdolnień literackich wśród dzieci
  • wyrażanie własnych emocji poprzez tekst literacki
  • propagowanie kultury słowa i zamiłowania do literatury
  1. Warunki konkursu:
  • adresatami konkursu są uczniowie w kategoriach klas II-III oraz  IV -VI szkół podstawowych powiatu polkowickiegoprace oceniane będą pod względem: samodzielności, zgodności  z tematem, poprawności stylistycznej i językowej, doboru środków artystycznego wyrazu
  • tekst wiersza powinien zawierać metryczkę : imię i nazwisko autora, klasę oraz szkołę
  • prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora
  • prace należy przesłać do 09 marca 2017 roku na adres : Szkoła Podstawowa nr 3  ul. Kominka 1 59-100 Polkowice z dopiskiem „ Biblioteczny konkurs literacki”
  • rozstrzygniecie konkursu nastąpi 16 marca 2017 roku
  •  Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi  i dyplomami
  • wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły www.sp3.polkowice.pl
  • uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych do opublikowania na stronie internetowej   www. sp3.polkowice.pl

  Więcej ...

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

 • free vector