Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025  realizowany jest przez Ministerstwo  Kultury i Nauki. jest to kolejna edycja wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek, również szkolnych.

Główny cel programu to rozwój czytelnictwa poprzez różnego rodzaju działania czytelnicze.

Nasza szkoła w roku szkolnym 2022/23 uzyskała dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa .

Kwota dotacji rządowej – 12000 zł, wkład własny – 3000zł.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: