Zastępstwa w dniu 20.01.2022 czwartek
Tomasz Bajus
lekcja opis zastępca uwagi
5 7 g - Wychowanie fizyczne, sg6 Marzena Adamczyk  
6 7 g(1) - Wychowanie fizyczne, sg6 Marcin Janiszewski  
7 7 b - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 7 a - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Izabela Kaftan-Milczarczyk
lekcja opis zastępca uwagi
1 8 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 8 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 7 h(2) - Wychowanie fizyczne, sg5 Sebastian Rudnicki złączenie grup lekcja 5 i 6
7 7 f - Wychowanie fizyczne, sg5 Iwona Olszak-Biniek za nieobecny oddział
       
Rafał Kajak
lekcja opis zastępca uwagi
2 5 c - Historia, 106 Edyta Kocaj  
3 7 a - Historia, 106 Przemysław Skalik Klub uczniowski
5 5 b - Historia, 106 Elżbieta Turbińska Biblioteka
6 7 d - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Dorota Kędzierska-Grudzień
lekcja opis zastępca uwagi
1 7 e - Uczniowie przychodzą później    
2 8 f - Matematyka, 13 Bożena Musiał  
3 5 c - Matematyka, 13 Agnieszka Klasowska za nieobecny oddział
4 7 h - Matematyka, 13 Jolanta Baran  
5 6 b - Matematyka, 13 Magdalena Dobosz za nieobecny oddział
       
Ewelina Róg
lekcja opis zastępca uwagi
1 6 b - Uczniowie przychodzą później    
2 7 b - Chemia, 103 Katarzyna Marciniak za nieobecny oddział
3 6 b - Biologia, 103 Joanna Glapińska za ostatnią lekcję
4 7 d - Chemia, 103 Sylwia Juszczak  
5 7 f - Chemia, 103 Dariusz Olejniczak  
       
Agata Twardziak-Jazienicka
lekcja opis zastępca uwagi
1 8 d - Uczniowie przychodzą później    
2 7 e - Uczniowie przychodzą później    
3 7 c - Fizyka, 6 Aneta Stefaniak Biblioteka
4 8 a - Fizyka, 6 Joanna Dydak  
5 7 b - Fizyka, 6 Karolina Tatarek  
6 7 a - Fizyka, 6 Joanna Kąca  
7 6 c - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Anna Wieczorkowska
lekcja opis zastępca uwagi
6 7 c - Język niemiecki, 120 Paweł Lityński za nieobecny oddział
7 8 a(2) - Język niemiecki, 120 Magdalena Dobosz złączenie grup
       
Dorota Wojciech-Pierzchała
lekcja opis zastępca uwagi
6 8 a - zajęcia rozwijające kreatywność uczniów, sg2 Agnieszka Klasowska  
7 7 d - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 7 d - Uczniowie zwolnieni do domu    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN