Dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 4 w Polkowicach w czasie ferii zorganizowano półkolonie zimowe. Okres pandemii wymusił na organizatorach zmianę formuły wypoczynku tym razem brakowało zajęć integracyjnych, międzygrupowych projektów, zawodów oraz wspólnych pokazów i występów. Wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS. Półkoloniści brali udział w szczegółowo przygotowanym programie, który składał się z zajęć rekreacyjnych, zajęć rozwijających umiejętności plastyczne oraz zajęć o charakterze profilaktycznym. Pierwszy tydzień zdominowały zajęcia plastyczne: tworzenie grupowego plakatu, pejzaży zimowych, prac konkursowych o św. Sebastianie czy warsztatów zdobienia ramek i skrzyneczek na skarby. Uczestnicy brali udział również w zajęciach w pracowni ceramicznej. Oczywiście nie obyło się bez zabaw ruchowych w sali gimnastycznej czy zabaw na świeżym powietrzu. Na uatrakcyjnienie pobytu dzieci na półkolonii wpłynęło wzbogacanie programu zajęć o aktywne formy wypoczynku - zajęcia na basenie. Drugi turnus półkolonii również obfitował w szereg atrakcyjnych zajęć i warsztatów z wykorzystaniem długopisów 3D, warsztatów rękodzieła: tworzenie biżuterii, lampionów, zabawek z recyklingu. Zaproponowane dzieciom formy aktywności pozwoliły na stworzenie pozytywnego klimatu, zachęcającego do rekreacji, zabawy i aktywnego spędzania czasu wolnego. Mimo licznych obostrzeń organizatorzy zadbali o to, aby nawet w czasie pandemii dzieci doświadczyły radości w zabawie z rówieśnikami.

Adriana Ciupka