A- A A+

Harmonogram zajęc SP3 od 27.04.2022 r.

Harmonogram wyjazdów edukacyjnych

OGŁOSZENIE

w sprawie rekrutacji do projektu
pn. „Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów”.

Informujemy, że w dniach od 14 do 25 kwietnia 2022 r. prowadzona jest rekrutacja do projektu pn. „Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Rekrutacja prowadzona w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach kierowana jest do uczniów uczęszczających do tej szkoły i dotyczy udziału w wyjazdach edukacyjnych:

  1. Wycieczka klas I-III do Borówek,
  2. Wycieczka klas I-III do Osady Danieli,
  3. Edukacyjna wycieczka klas IV-VI „Szlakiem patrona”,
  4. Wycieczka klas VI-VIII do Explora Parku w Wałbrzychu,
  5. „Szlakami Dolnego Śląska” – Ochla, Zielona Góra,
  6. „Szlakami Dolnego Śląska” – Wilkocin.

Informujemy, że uczniowie mają prawo do udziału w więcej niż w jednym rodzaju wspracia, a udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów rekrutacyjnych, warunków rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie zawiera Regulamin Projektu dostępny w Biurze Projektu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera, ul. K. B. Kominka 1,
59-100 Polkowice, tel. 76/ 845 16 42 oraz na stronie internetowej projektu: https://projekty.polkowice.eu/projekty/nauka-nowej-generacji-start-w-lepsza-przyszlosc-polkowickich-uczniow/

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać także u koordynatora szkolnego w Biurze projektu w szkole
(tel. 76/ 845 16 42) oraz u koordynatora gminny w Urzędzie Gminy Polkowice pod numerem telefonu 76/847 41 45

Zapraszamy do udziału w projekcie!