A- A A+

1

 

Rola rodziców w planowaniu kariery zawodowej dziecka

Rodzice to najważniejsze osoby w życiu młodego człowieka, które jako pierwsze wpływają na kształtowanie przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Z badań wynika, że większość nastolatków, podejmując swoje pierwsze decyzje edukacyjne, kieruje się opinią rodziców.

Rodzic – pierwszym doradcą

Rodzice jako doradcy mogą przyjmować trzy postawy: liberalną, dyrektywną i partnerską. Najbardziej pożądaną dla dziecka przy planowaniu kariery zawodowej jest postawa partnerska, w której rodzic towarzyszy swojemu dziecku w podejmowaniu decyzji, ale nie narzuca swojego zdania. Zarówno postawa liberalna, która daje swobodę dziecku przy podejmowaniu decyzji, jak i dyrektywna, polegająca na narzucaniu woli rodzica, nie są odpowiednie.

Jak być rodzicem partnerem?

Rodzic partner pomaga w zgromadzeniu istotnych informacji dotyczących rynku pracy, zawodów, w tym zawodów deficytowych i nadwyżkowych, szkół, a przede wszystkim pomaga dziecku poznać siebie i urealnić jego samoocenę. W sytuacji kiedy sam nie potrafi pomóc – szuka wsparcia w różnych instytucjach oświatowych oraz związanych bezpośrednio z rynkiem pracy.

W czym rodzic może pomóc dziecku?

Przy planowaniu kariery rodzic powinien zwrócić uwagę na kształtujące dziecko czynniki wewnętrzne. Wspólnie z dzieckiem analizuje jego zainteresowania, zdolności, temperament, cechy charakteru, wartości, możliwości intelektualne. Warto także uwzględnić jego stan zdrowia, czy nie ma przeciwskazań do wykonywania wybranego przez dziecko zawodu.

Kto może pomóc?

Rodzice nie są sami w pomocy w planowaniu kariery zawodowej swoich dzieci.

Do współpracy zapraszają doradcy zawodowi:

  • w Szkole Podstawowej nr 3 Pani Marlena Rudnicka tel. 76 845 65 15

(konsultacje dla uczniów i rodziców CZWARTEK 14.30-16.00 oraz  PIĄTEK 12.30 -15.30)

  • w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pani Anna Szczepańska tel. 76 746 15 70
  • w Ochotniczym Hufcu Pracy Pani Zofia Maziarka tel. 76 845 40 05

 

 

List MEN do rodziców