A- A A+

Czysta woda

Dolnośląski Konkurs Plastyczny ,,Czysta woda"

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w konkursie, zorganizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy. Partnerami i współorganizatorami są: Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Dolnośląskie Forum Wodociągowe.
Tematy konkursu:
- sposoby pozyskiwania wody
- znaczenie wody w życiu człowieka
- sposoby wykorzystania wody oraz oszczędzania wody w gospodarstwie domowym
- źródła zanieczyszczeń wody oraz ich wpływ na organizmy
- sposoby oczyszczania wody
- instytucje i firmy zajmujące się problematyka wody
Technika i format:
- prace płaskie (nie dopuszczane są prace przestrzenne i z gliny)
- format A4 - A2 (prace mniejsze lub większe nie będą oceniane)
- prace nie mogą zawierać gotowych elementów
- prace nie mogą być oprawione, rolowane ani składane
Warunki uczestnictwa:
- do prac należy dołączyć metryczkę, podpisaną zgodę i klauzulę informacyjną (trwale zamocowaną do pracy).
- rozpatrywane będą tylko prace indywidualne.
Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zgłoszenie się do sali 103 po odbiór metryczki, zgody i klauzuli informacyjnej.
Gotowe prace opatrzone metryczką, zgodą i klauzulą proszę dostarczać do sali 103 do dnia 24 LUTEGO 2020.

Ewelina Róg