A- A A+

„CHRISTMAS”

SZKOLNY KONKURS ZNAJOMOŚCI SŁOWNICTWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „CHRISTMAS

Nauczyciele języka angielskiego zapraszają uczniów klas V-VIII do udziału w konkursie „Christmas”, który odbywać się będzie na lekcjach języka angielskiego w dniach 10-12 grudnia 2019 r., przez trzy dni w zależności kiedy dana klasa ma język angielski w planie.

Głównym celem Konkursu jest:

  1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
  2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, rozwijanie uzdolnień, podniesienie samooceny uczniów.
  3. Doskonalenie umiejętności językowych, a w szczególności poziomu kompetencji w zakresie pisowni w języku angielskim.
  4. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalnych.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń z klas V-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest samodzielne przygotowanie i zgłoszenie się do właściwego nauczyciela języka angielskiego w terminie co najmniej trzy dni przed wyznaczoną datą konkursu .

Szczegółowy regulamin konkursu u p. Agnieszki Knihnickiej i Jolanty Baran.

Word Christmas Tree 71