A- A A+

Niepodległa Polska w moich oczach

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

„Niepodległa Polska w moich oczach”

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowania znaczeniem Polski Niepodległej wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja wiedzy i świadomości o Polsce Niepodległej,
 • rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów,
 • motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu.

Uczestnicy:

Uczniowie klas VI, VII, VIII SP3 i SP1 oraz klas III Gimnazjum uczących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach (w budynku przy ulicy Ociosowej 3)

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z poniższymi wskazówkami:

 • rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm),
 • forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, ołówek itd.
 • praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
 • Praca konkursowa powinna zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasę i szkołę do której uczęszcza.

Organizator konkursu: Klub Uczniowski „Sezam” – SP3 Polkowice (Ociosowa 3).

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

Prace należy dostarczyć do Klubu Uczniowskiego „Sezam” lub do Pana Marka Czarnika, w terminie do 01.10.2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa prac w październiku 2018 r.

Rozdanie nagród na Gali Laureatów.

Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:

 • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 • oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
 • sposób ujęcia tematu,
 • walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania

plakat1