Konkursy

A- A A+

KONKURS WIEDZY O ŚWIECIE STAROŻYTNYM DLA KLAS PIĄTYCH

Trzyosobowe drużyny zmierzą się z pytaniami ilustrowanymi prezentacją multimedialną.

TERMIN: 12 marca 2020 r. (czwartek)

GODZINA: 13.45

MIEJSCE: czytelnia

Zakres konkursu:

 • dzieje starożytnego Egiptu, Mezopotamii, Grecji i Rzymu,
 • historia państw,
 • najsławniejsze postacie,
 • kultura i sztuka,
 • dokonania,
 • wojskowość,

„Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

o tematyce zasad zdrowia i bezpieczeństwa

„Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy zaprasza wszystkie koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci do udziału w konkursie „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

 CEL KONKURSU

Konkurs jest kontynuacją prowadzonych w poprzednich latach konkursów „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym” i ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń. Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia,  kształtuje prawidłowe postawy i zachowania w przestrzeni publicznej. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.
 2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : książeczki (maksymalnie 6 -10 ilustracji), ulotki lub plakatu przedstawiającego zdrowy i bezpieczny dzień dziecka w kategoriach:

I kategoria - Żyj zdrowo i bezpiecznie

- zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)

- bezpieczeństwo  w domu, w szkole i przedszkolu, w mieście, czy np. podczas wakacji.

II kategoria - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce)

 1. Praca płaska, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. - do wyboru przez uczestnika konkursu).
 2. Format prac plastycznych: nie większy niż A2.
 3. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 5 osobowych.
 4. Każda osoba lub grupa może zgłosić na prace w obu kategoriach.
 5. Termin składanie i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 20 marca 2020.
 6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na  odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane): 1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.
 7. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
 8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.
 9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 10. Prace przechodzą na własność organizatorów.

OCENA PRAC I PRZYNZAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

 1. Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3), 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i  pozostałych placówek.
 1. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
 2. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 3. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl oraz Facebooku TPD Legnica najpóźniej w terminie 26.03.2020 r.
 4. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawach (imprezach organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy).

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wystawienia prac zgłoszony na konkurs na licytację (na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl lub specjalnie zorganizowanej aukcji). Środki uzyskane ze sprzedaży zlicytowanych prac przeznaczone będą na cele statutowe Oddziału TPD w Legnicy oraz na nagrody rzeczowe w konkursach i imprezach dla dzieci organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy.

 1. Informacja na temat miejsca i terminu podsumowania konkursu zostanie umieszczona po feriach zimowych na stronie TPD Legnica oraz Facebooku TPD Legnica.
 2. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w podsumowaniu konkursu zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do Oddziału TPD w Legnicy przy ul. Orła Białego 2 w Legnicy w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Po tym terminie nagrody zostaną przeznaczone na inny konkurs.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:

1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24,

poz. 83);

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego

konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);

3) akceptację treści regulaminu konkursu;

4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

Prace należy składać lub wysyłać na adres :

Biuro Oddziału TPD, Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (76)724-51-09 osoba do kontaktu: Aneta Gilewicz-Nowak. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

 

Konkurs literacki

Drodzy Państwo,

w imieniu Szkoły Podstawowej nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny oraz Klubu Herbertowskich Szkół  uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji na temat X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Płynąć pod prąd". Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat. Finał jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Herbertowskich. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w październiku 2020 roku. Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta - dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek. Honorowy patronat instytucjonalny nad konkursem obejmują co roku ważne instytucje państwowe, takie jak Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Celem konkursu "Płynąć pod prąd" jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom. Temat pracy konkursowej jest następujący: Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana Cogito napisał o tych, którzy () płyną pod prąd () '', że są spadkobiercami () Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (). Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: wiersz i proza. W jednej grupie są oceniane prace uczniów szkół podstawowych, a w drugiej ponadpodstawowych. Jury wyłoni z nadesłanych prac te najlepsze. Przyznawanych jest każdego roku maksymalnie 16 nagród: cztery pierwsze, cztery drugie, cztery trzecie i cztery wyróżnienia. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nagrodzonymi pracami z poprzednich edycji. Są one publikowane na stronie konkursowej. Termin zgłoszenia i nadesłania pracy konkursowej mija 15 kwietnia 2020 roku. Zgłoszenie udziału i przesyłanie prac dokonywane jest wyłącznie za pomocą strony konkursowej. Tam też znajduje się regulamin oraz kryteria oceniania prac. Po zarejestrowaniu się uczestnik otrzyma na podany adres poczty elektronicznej instrukcję, jak należy przesłać pracę. W roku szkolnym 2019/20 Ogólnopolski Konkurs Literacki "Płynąć pod prąd" został zamieszczony przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie szkoły podstawowej. Bardzo proszę o umieszczenie informacji o konkursie na Państwa tablicach informacyjnych, stronach WWW oraz przekazaniu zaproszenia nauczycielom.

Liczymy na współpracę.

Z poważaniem

Małgorzata Król

mgr Małgorzata Król Przewodnicząca i Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Płynąć pod prąd"

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta, ul. Dembowskiego 39, 51-670 Wrocław tel. 71-798-67-10, fax. 71-798-42-10 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona konkursowa: http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/

Błyskawiczne konkursy

BŁYSKAWICZNE KONKURSY CZYTELNICZE W BIBLIOTECE!!!

W każdy poniedziałek ogłaszamy w bibliotece krótki konkurs , który związany jest z aktualną wystawą książek. Konkurs trwa cały tydzień, w piątek odbywa się losowanie zwycięzcy i wręczenie słodkiej nagrody. 
Już w najbliższy poniedziałek konkurs pt. "Kim jestem?", dotyczy bohaterów znanych książek.

Zapraszamy.

Nauczyciele bibliotekarze

Czysta woda

Dolnośląski Konkurs Plastyczny ,,Czysta woda"

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w konkursie, zorganizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy. Partnerami i współorganizatorami są: Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Dolnośląskie Forum Wodociągowe.
Tematy konkursu:
- sposoby pozyskiwania wody
- znaczenie wody w życiu człowieka
- sposoby wykorzystania wody oraz oszczędzania wody w gospodarstwie domowym
- źródła zanieczyszczeń wody oraz ich wpływ na organizmy
- sposoby oczyszczania wody
- instytucje i firmy zajmujące się problematyka wody
Technika i format:
- prace płaskie (nie dopuszczane są prace przestrzenne i z gliny)
- format A4 - A2 (prace mniejsze lub większe nie będą oceniane)
- prace nie mogą zawierać gotowych elementów
- prace nie mogą być oprawione, rolowane ani składane
Warunki uczestnictwa:
- do prac należy dołączyć metryczkę, podpisaną zgodę i klauzulę informacyjną (trwale zamocowaną do pracy).
- rozpatrywane będą tylko prace indywidualne.
Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zgłoszenie się do sali 103 po odbiór metryczki, zgody i klauzuli informacyjnej.
Gotowe prace opatrzone metryczką, zgodą i klauzulą proszę dostarczać do sali 103 do dnia 24 LUTEGO 2020.

Ewelina Róg