Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019

 

Zasięg szkolny:

Nazwa konkursu

Data, Organizator

L.ucz.

Laureaci:

Nauczyciel/opiekun

Konkurs plastyczny „Niepodległa Polska w moich oczach”.

11.09.2018

Klub uczniowski „Sezam”

3

Bogus Dobrochna kl. VI D  -  I m.

Górak Filip kl. VI A -  II m.

Stadnik Emilia kl. VII B  -  III m.

M. Czarnik

Dolnośląski Konkurs dla Gimnazjalistów zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok matematyczno-fizyczny

22.10.2018

21

Gmur Maciej III A

Machowicz Jakub III A

A. Kowalska

Dolnośląski Konkurs dla Gimnazjalistów zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok przyrodniczy 

23.10.2018

38

Pajdowski Krzysztof VIII D

Smereczniak Karolina III Bg

Stefaniak Oliwia III Eg

Sychowicz Mikołaj III Ag

J. Wrzos

J. Robak

E. Róg
I. Olszak-Biniek
E. Mucha

Dolnośląski Konkurs dla Gimnazjalistów zDolny Ślązak Gimnazjalista – język niemiecki 

18.10.2018

14

Gmur Maciej III Ag

Kapusta Martyna III Eg

Wieczorek Laura III Dg

A. Stefaniak

Dolnośląski Konkurs dla Gimnazjalistów zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok humanistyczny

24.10.2018

25

Smereczniak Karolina III Bg

I. Flisiewicz

Konkurs zDolny Ślązaczek XVI Dolnośląski Konkurs Polonistyczny

15.10.2018

24

Flakowski Jakub VIII D

Jakubowski Kamil VIII E

Jelonek Anna VIII B

Omińska Amelia VI C

Pajdowski Krzysztof VIII D

Stępień Otylia VIII D

Studziński Jakub VE

Zelczak Przemysław VII A

M. Szybalska

Konkurs zDolny Ślązaczek – XIX Dolnośląski Konkurs Matematyczny

22.10.2018

35

Jakubowski Kamil VIII E

Kopko Jakub VIII E

Koziołek Zuzanna VIII A

Pajdowski Krzysztof VIII D

A. Klasowska

M. Janiszewski

D. Kędzierska - Grudzień

Konkurs zDolny Ślązaczek – XII Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego

17.10.2018

33

Gościniak Mateusz VIII B

Wiktor Ryszko VIII C

 

Konkurs zDolny Ślązaczek – XII Dolnośląski Konkurs Języka Niemieckiego

18.10.2018

16

Jelonek Anna VIII B

Nowakowski Piotr VIII D

Pajdowski Krzysztof VIII D

S. Juszczak

V Olimpiada Geograficzna – etap szkolny

17.12.2018

SP nr 113 we Wrocławiu

16

Pajdowski Krzysztof VIIID – I m.

Jakubowski Kamil VIII E – II m.

Flakowski Jakub VIII D – III m.

J. Wrzos

J. Robak

„Młodzież zapobiega pożarom”

16.01.2019r., Dorota Doskocz

53

Jędrzejczyk Adrianna III Dg – I m

Zblewska Dominika III Cg – II m.

Wieczorek Laura III Bg – III m.

Skrzypczak Alicja III Ag – III m.

D. Doskocz

II Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”– etap szkolny.

19.10.2018

Polskie Stowa-rzyszenie Nauczycieli J. Niemieckiego

S. Juszczak.

9

Wieczorek Laura III Dg – I m.

Koszełowicz Bartosz III Cg – II m

Gmur Maciej III Cg – III m.

A.Wieczorkowska

M. Dobosz

M. Dobosz

VII Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpiecznym Internecie

13.02.2019r.

R. Królikowski

15

Kowalczyk  Kacper  VIIc – Im

Mikołajewski Kacper VIIc – IIm

Maciąg Weronika VIIb1 - IIIm

M. Juszczak

II Powiatowa Olimpiada Kopernika – język angielski

I LO w Lubinie

5.12.2018

24

Awans do etapu powiatowego:

Patrycja Wrzos kl. 3a

Michał Gliszczyński kl. 3 AG

Jakub Machowicz kl. 3 AG

Miłosz Brzeziński kl. 3 AG

Martyna Kalińska kl. 3 EG

Weronika Król kl. 3 EG

Mateusz Gościniak kl. 8 B

Dalia Maciejewicz kl. 8 A

Agata Szczepańska kl. 3 EG

Oliwia Bartkowiak kl. 3

Hanna Doskocz kl. 8 A

J. Baran

K. Gołdyn

J. Baran

K. Gołdyn

K. Gołdyn

K. Gołdyn

K. Gołdyn

J. Dydak

K. Gołdyn

B. Auguścik

J. Dydak

Komunikatywny Europejczyk

04.03.2019

 

Awans do etapu rejonowego:

Maciej Gmur IIICg
Bartosz Koszełowicz  IIICg
Magdalena Kokoszka IIICg
Piotr Nowakowski VIIID

M. Dobosz
A. Wieczorkowska
S. Juszczak
K. Gołdyn
B. Auguścik

Szkolny konkurs „Wędrówki z mapą”

8.03.2019

11

Pajdowski Krzysztof IIID

Jakubowski Kamil VIIIE

Smereczniak Karolina IIIB

J. Wrzos
J. Robak

XII Miedzypowiatowy konkurs chemiczny
- etap szkolny

15.03.2019
Aslan Głogów

3

Oliwia Stefaniak IIIE
Kokoszka Magdalena IIIC
Jastrzębski Mateusz IIIE

E. Mucha

WOS – „Ustrój demokratyczny RP”

27.03.2019

Dorota Doskocz

57

Oliwia Stefaniak – 3Eg Im

Karolina Smereczniak – 3Bg IIm

Patrycja Wrzos – 3Ag – IIIm

Dorota Doskocz

Szkolny Konkurs Ortograficzny

14.05.2019

31

I m – Jakub Machowicz IIIag

II m Kamila Jochańska IIIbg

III m Kamila Czerniej IIIbg

Iza Flisiewicz

Konkurs Poprawnościowy „Licz się ze słowami”

13.12.2018

60

I m – Kamila Czerniej IIIbg

Kamila Jochańska IIIbg

II m – Miłosz Brzeziński IIIag

Oliwia Trojanowska IIIbg

Weronika Król IIIeg

III – Karolina Smereczniak IIIbg

Iza Flisiewicz

Iza Flisiewicz

Iza Flisiewicz

Iza Flisiewicz

Joanna Glapińska

Iza Flisiewicz

Szkolny konkurs „Trzymaj formę!”

11.03.2019

 

Im Weronika Pawłowska IIIag

IIm Patrycja Wrzos IIIag

IIIm Oliwia Bartkowiak IIIcg

Ewelina Róg

I. Olszak – Biniek

XXIII Ogólnop. Kon. Hist. im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

Mazowiecki Kurator Oświaty z właściwymi kuratorami oświaty

6.11.2018

 

Jakub Flakowski  – kl. VIII D Laureat

Krzysztof Pajdowski – kl. VIII D

Laureat

Otylia Stępień – kl. VIII D

Laureat

Edyta Kocaj

Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE

Urząd Marszał-kowski Woj. Dolnośląskiego

DODN we Wrocławiu.

22.11.2018

13

Laureaci etapu szkolnego

Jakub Flakowski  – kl. VIII D

Agnieszka Prus – kl. III C

Michał Gliszczyński – kl. III

 Karolina Smereczniak – kl. III B

Miłosz Brzeziński – kl. III

Edyta Kocaj

IX Konkurs Polkowicki Poliglota

10.05.2019

POPPPiDM Polkowice

28

Laureaci etapu szkolnego
Koszełowicz Bartosz III C

Magdalena Kokoszka – kl. III C

Martyna Kapusta – kl. III E

Maciej Gmur IIICg

Piotr Nowakowski – kl. VIII D

Miłosz Brzeziński – kl. IIIA

J. Dydak
B. Auguścik
A. Wieczorkowska
K. Gołdyn
M. Dobosz
S. Juszczak
A. Stefaniak

Wojewódzki Konkurs lingwistyki matematycznej „Wieża Babel”

14.12.2018 Stowarzysze-nie Matematy-ków przy Uniwersytecie Wrocławskim

25

Przychodzeń Kinga 8C

M. Janiszewski

 


Zasięg gminny, powiatowy, rejonowy, regionalny, międzyszkolny:

 

Nazwa konkursu

Data, Organizator:

Liczba uczestników

Laureaci:

Nauczyciel/opiekun

Gminny konkurs plastyczny „tajemnice drzew” pod patronatem Burmistrza Polkowic

12.10.2018r.

Iwona Olszak – Biniek (SP3)

Danuta Jach (SP2)

349 z gminy

96 z SP3

Klasy 1 - 3

Tymoteusz Tobera  1a  I m.

Maciej Klimkiewicz  2b -  III m.

Klasy 4 – 6

Amelia Dera  kl. 5a III m.

Klasy 7-8 i gimnazjum

Inga Stępień – kl. 8a II m.

Anna Podgórska

Monika Mitka

I. Olszak – Biniek

I. Olszak – Biniek

Powiatowy Konkurs „Wyprawy Odkrywców – Bieg na orientację”

8.10.2018
SP1 Przemków

3

I miejsce drużyna:
Mikołaj Sychowicz IIIA
Weronika Pawłowska IIIA
Zofia Bajus IIIA


J. Robak

XIX Dolnośląski Konkurs Matematyczny - zDolny Ślązaczek

15.11.2018

 

Pajdowski Krzysztof
VIII D

 D. Kędzierska - Grudzień

Dolnośląski Konkurs zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok przyrodniczy

16.11.2018

 

Oliwia Stefaniak IIIE:

- geografia

- chemia

- biologia

J. Wrzos

E. Róg

zDolny Ślązaczek XVI Dolnośląski Konk. Polonistyczny

14.11.2018

 

Stępień Otylia VIII D

M. Szybalska

V Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego ‘’Champions ‘’ - finał

16.01.2019r. POPPPiDM w Polkowicach

 

Zuzanna Rogacka VIc – III m

J. Kochman

I Powiatowy Konkurs „Olimpiada Kopernika” z Wiedzy Ekologicznej

I LO w Lubinie

13.02.2019

14

Oliwia Stefaniak IIIEg 1 m.

Krzysztof Pajdowski VIIID

Martyna Kalińska IIIEg

E. Róg

I. Olszak-Biniek

II Powiatowa Olimpiada Kopernika – język angielski

I LO w Lubinie

12.12.2018

 

Patrycja Wrzos 3Ag

J. Baran

VII Powiatowy Konk. Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzyznej

13.02.2019

POPPPiDM Polkowice

12

Igor Kisiel 6b

Magdalena Kokoszka 3Cg

Maiej Gmur 3Cg

W. Ginczelewska

B. Auguścik

M. Dobosz

Komunikatywny Europejczyk

07.03.2019

6

Magdalena Kokoszka IIIC  6 m.

B. Auguścik
A. Wieczorkowska

XII Miedzypowiatowy konkurs chemiczny

15.03.2019
Aslan Głogów

3

Oliwia Stefaniak IIIE II m.

E. Mucha

II Powiatowa Olimpiada Kopernika – język niemiecki

I LO w Lubinie

 

Bartosz Koszełowicz 1 m. IIICg
Magdalena Kokoszka IIICg
Maciej Gmur IIICg

M. Dobosz
A. Wieczorkowska
M. Dobosz

II Powiatowa Olimp. Kopernika – j. polski

I LO w Lubinie

 

Martyna Kapusta IIIEg
Weronika Król IIIEg

J. Glapińska

II Powiatowa Olimp. Kopernika – fizyka

I LO w Lubinie

 

Maciej Gmur IIICg
Krzysztof Pajdowski VIIID

A. Grodecka
M. Lamla

XV Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej

7.05.2019

POPPPiDM Polkowice

 

Kat. IV – VI

Jan Wieruszewski 6A – I m

Kat. VII – III Gim

Zuzanna Turczynowicz 3ag – I m.

Królikowski Robert

II Powiatowy Konkurs Programowania

7.05.2019

POPPPiDM

 

Gliszczyński Michał – 3ag – I m

Kłos Szymon 3ag – III m

Królikowski Robert

XII Powiatowy Konkurs Literacki „Piszę, bo lubię”

12.03.2019

POPPPiDM Polkowice

 

 Kategoria proza – NAGRODA SPECJALNA Jakub Flakowski

Kategoria poezja –

I m Tomasz Sztuk VIIa

II m Michał Stępień VIIIc

Monika Szybalska

Iza Flisiewicz

Joanna Glapińska

Gminny Konkurs Literacki „Codzienne życie Świętego Sebastiana”

18.01.2019

PCA Polkowice

 

I m Jakub Flakowski VIIId

II m Alicja Skrzypczak IIIa

II m Miłosz Brzeziński IIIa

(nagrody już wręczone)

Monika Szybalska

Iza Flisiewicz

Iza Flisiewicz

XXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepo-dległość i granice Rzeczypospolitej”.

Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z właściwymi kuratorami oświaty

13.12.2018

 

Krzysztof Pajdowski  VIII D Laureat

Edyta Kocaj

Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE

Urząd Mar-szałkowski Woj. Dolno-śląskiego,

DODN we Wrocławiu.

20.12.2018

 

Laureaci etapu rejonowego

Jakub Flakowski  VIII D

Agnieszka Prus III C

Michał Gliszczyński  III A

Karolina Smereczniak III B

Miłosz Brzeziński IIIA

Edyta Kocaj

VII Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Voice of the year”

Zespół Szkół w Polkowicach

5

Wyróżnienie:
Patrycja Wrzos IIIA
Maja Rosołowska IIIA

J. Baran

XXIII Przegląd Teatralny Kurtyna

PCA Polkowice

21.05.2019

 

Grupa Teatralna „Metafora” – dyplom za najlepszą intrepretację aktorską

J. Glapińska

XVIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Kocham Cię, Ojczyzno”

Dom Kultury w Gaworzycach

20.11.2018

 

Kat. Gimnazjum:

I m  Paulina Kuczyńska 3ag

IIm Maciej Gmur 3cg

IIIm Maja Kuczyńska IIIag

Kat kl. VII – VIII

IIm Hanna Doskocz 8a

Wyróżnienie: Zuzanna Koziołek 8a

Iza Flisiewicz

Joanna Glapińska

Iza Flisiewicz

Iza Flisiewicz

Iza Flisiewicz

IV Powiatowy konkurs Polonistyczny

PODM

Polkowice

 

III m. Amelia Omińska 6c

Bożena Musiał

 


Zasięg wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy:

 

Nazwa konkursu

Data,
Organizator

Liczba uczestników

Laureaci:

Nauczyciel/opiekun

XXI Łódzki Festiwal Chóralny „Canto Lodziensis”-                               LODZ CHOIR FESTIVAL

17-18 .11.2018 r. Łódzki Dom Kultury, Polski Zw. Chórów i Orkiestr, Akademia Muzyczna im. G.K. Bacewiczów w Łodzi, Związek Kompo-zytorów Polskich

48

3 miejsce
chór „Cantabile”

Joanna Kąca

XXIV Ogólnopolski Festiwal Kolęd w Puławach

28.01.2019
Puławski Ośrodek Kultury

48

1 miejsce
chór „Cantabile”

Joanna Kąca

„zDolnu Ślązak Gimnazjalista” XVIII Dolnośląski Konkurs Biologiczny

11.01.2019

DODN Wrocław

1

Oliwia Stefaniak IIIEg  Finalista

Ewelina Róg

zDolny Ślązaczek – XIX Dolnośląski Konk. Matematyczny

10.01.2019

DODN Wrocław

1

Krzysztof Pajdowski VIIID
Laureat

Dorota Kędzierska - Grudzień

„zDolny Ślązaczek” XVI Dolnośląski Konk. Polonistyczny

13.02.2019

DODN Wrocław

1    

Otylia Stępień VIIID Laureat

Monika Szybalska

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” XVII Dolnośląski Konkurs Geograficzny

16.02.2019

DODN Wrocław

1

Oliwia Stefaniak IIIEg
Laureat

Jolanta Wrzos

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” XVIII Dolnośląski Konkurs Chemiczny

23.02.2019

DODN Wrocław

1

Oliwia Stefaniak IIIEg
Laureat

Ewelina Róg
Amelia Grodecka
Emilia Mucha

XIII Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej – Szemud 2019

06.04.2019 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

50

I miejsce i  Złote Pasmo

chór „Cantabile”

Joanna Kąca

XXIV Ogólnopolski Festiwal Kolęd Puławy 2019

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

53

1 miejsce
chór „Cantabile”

Joanna Kąca

XIII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej 

Dolnośląski Kurator Oświaty

6

Koncert Galowy laureatów eliminacji rejonowych
zespół „Cantabile”

Joanna Kąca

XXIII Ogólnop. Konk. Historyczny im. Maj. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i gra-nice Rzeczypospolitej”

Mazowiecki Kurator Oświaty działający w porozumieniu z właściwymi kuratorami oświaty

13.12.2018

 

Krzysztof Pajdowski  VIII D –Finalista i Laureat

 

Edyta Kocaj

Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,

DODN Wrocław 24.04.2019

5

Finaliści etapu wojew.

Jakub Flakowski  VIII D

Agnieszka Prus III C

Miłosz Brzeziński  III A

Laureaci etapu wojew.:

Michał Gliszczyński III A

Karolina Smereczniak IIIB

Edyta Kocaj

III Dolnośląski Konk. Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”

Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu

14.02.2019

2

I m Maciej Gmur 3cg

Joanna Glapińska

V Ogólnopol. Konkurs Recytatorski „ W kręgu poezji i prozy łagrowej więźniarek KL Ravensbruck”

IPN Wrocław

8.03.2019

 

I m Hanna Doskocz 8a

Wyróżnienie Maciej Gmur 3cg

Iza Flisiewicz

Joanna Glapińska

VI Międzynarodowy Konkurs Chóralny Muzyki Sakralnej Carmen Fidei  

10.05.2019

Goniądz

48

2 miejsce i Brązowe Pasmo

Joanna Kąca

Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat

Legnica

1.06.2019

48

Brązowy Dyplom

Joanna Kąca

 

 


Osiągnięcia uczniów SP3 kl. 0-5 w roku szk. 2018/2019 (budynek przy ul. Kominka):

Osiągnięcia uczniów SP3 kl. 0-5 w roku szk. 2018/2019 (budynek przy ul. Kominka)

Data konkursu

Nazwa konkursu

Laureaci

Klasa

Miejsce

Opiekun

18.10.2018

Gminnym konkurs plastyczny " Tajemnice drzew "

Tobera Tymoteusz

1a

1 miejsce

 

18.10.2019

Zawody pływackie na dystansie 25 metrów stylem dowolnym "PUCHAR JESIENI"

Kozłowska Maja Pieńkoś Adrian

1a

1a

3 miejsce

2 miejsce

 

05.11.2018

VII Konkurs pieknego czytania ksiązki Ł Wierzbickiego "Dziadek i niedźwiadek"

Dera Amelia

Dziura Szymon Wodzisławska Hanna

Bryl Miłosz

Zwolik Amelia

5a

4h

4d

4b

5f

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

 

06.11.2018

Konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej

Ada Rudnicka

1a

2 miejsce

 

06.11.2018

Szkolny Konkurs "Dziecięce recytacje" dla kl. 0-1

Babisz Lena

Miękisiak Wojciech Ziembikiewicz Oliwia

Chwierut Maja

Szewczyk Nikola

Poręba Karolina

1d

1a

kl.0

1c

1b

1b

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

wyróżnienie wyróżnienie

wyróżnienie

 

06.11.2018

Szkolny Konkurs "Dziecięce recytacje" dla kl. 2-3

Lipiarz Lena

Hanula Irmina

Kłosińska Hanna

Jasińska Magdalena

Szymczak Kalina

Łysakowski Krzysztof

3b

3b

3a

2c

2b

2c

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

 

17.11.2018

Międzyszkolny Świetlicowy Konkurs Plastyczny "KRAJOBRAZY POLSKI"

Konieczna Lena

Nowak Oliwia

Jakubowska Aleksandra

Szymczak Kalina

Banaszkiewicz Bartosz

Łukaszczyk Aleks

2b

2d

1e

2b

3b

1e

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

Mitka Monika

Kwaśniak Dorota

Kusiak Agata

Mitka Monika

Koncur Monika

Kusiak Agata

19.11.2018

 „Uczucia słowem malowane”  konkurs literacki dla uczniów klas 4-6

Damian Julia

Wincenciak Oskar

Ciechanowicz Karolina

Gawron Maja

5e

5a

5b

5a

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

wyróżnienie

 

19.11.2018

„Legendy polskie” – nagrywamy e-book i słuchowisko radiowe - klasy 5

Dera Amelia

Gawron Maja

Kostek Dominik

Peregrym Tomasz

Łakoma Amelia

5a

1 miejsce

(drużynowo)

 

19.11.2018

„Legendy polskie” – nagrywamy e-book i słuchowisko radiowe - klasy 5

Prymatczuk Wiktor

Romaszko Izabela

Bandyk Weronika

5e

wyróżnienie

 

19.11.2018

„Hymn narodowy w obrazkach” – dla uczniów klas 4

Łyga Emilia

Teper Antoni

Zawadzka Julia

Hojdeczko Paulina

Koptyńska Paulina

Domaros Lena

Janecka Maja

Turczynowicz Oliwia

Florek Hanna

4f

4a

4b

4f

4g

4c

4b

4c

4b

1 miejsce

1 miejsce

2 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

3 miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróznienie

 

27.11.2018

XXII Powiatowy konkurs recytatorski "Srebrna Muza" kl.0-1

Chwierut Maja

Babisz Lena

1c

Id

1 miejsce

2 miejsce

Wierdak Beata

Machtałowicz Wiesława

27.11.2018

XXII Powiatowy konkurs recytatorski "Srebrna Muza" kl.2-3

Hanula Irmina

Lipiarz Lena

3b

3b

2 miejsce

wyróżnienie

Koncur Monika

Koncur Monika

08.11.2018

Szk. Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas 2 "Pięknie czytam" org.: D. Gołębiowska, D.Kwaśniak

Małagowska Olga

Jasińska Magdalena

Wojtiuk Emilia

Szumański Natan

2d

2c

2b

2a

1 miejsce

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

 

09.11.2018

Szkolny Konkurs plastyczny dla uczniów klas 2- "Ilustracja do legendy" org.: D. Kwaśniak, M. Mitka

Konopski Kamil

Greń Aleksandra

Nowak Iga

Florek Szymon

Dukaczewski Borys

Wojnarowska Zuzanna

Przybylska Lena

2c

2b

2d

2d

2a

2b

2c

1 miejsce

2 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

3 miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

 

04.12.2018

Szkolny turniej dla klas 1 na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym "Jestem bezpieczny"

Babisz L., Pilichowski O., Ciebień R.

Rezler B., Kozłowska M., Biedrzycka J.

Komarnicka N., Jakubowska A.,
Setlik B.

Cupok Z., Grabowska L., Turczynowski W.

1d

1a

1e

1c

1 miejsce

2 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

Machtałowicz Wiesława

Podgórska Anna

Oniszko Monika

Wierdak Beata

04.12.2011

Szkolny konkurs pieśni patriotycznej org.: Łachowska Iwona

Gliszczyńka Pola

Ambroziak Maxym

Kubasik Oiwia

Duet: Nowak Martyna i Nowak Iga

Trio: Rosołowski Mateusz, Bańka Bartosz, Ślusarczyk Miłosz

Malinowska Justyna

Pokrywka Jagoda

Limberger Bartek

Serwiński Fabian

4b

4b

5c

2d

5f

5f

5f

2d

2d

1 miejsce

1miejsce

2 miejsce

2miejsce

3 miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

Łachowska Iwona

11.12.2018

III Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Polkowicach

Bednarek Małgorzata

Gliszczyńska Pola

5b

4b

wyróżnienie

wyróżnienie

Kosińska M.

Trybka Justyna

10.01.2019

Mini-koszykówka dziewcząt - etap gminny

Weronika Piotrowicz, Dobrusia Bogus, Alicja Tylkowska, Katarzyna Bajus, Jula Łysakowska, Wiktoria Tetera, Bianka Szewczyk, Martyna Owczarek, Klaudia Pilichowska, Hania Klepuszewska, Nikola Jarosz, Nikola Romaszko.

 

1 miejsce

Bajus Kornelia

17.01.2019

Mini-koszykówka dziewcząt - etap powiatowy

j.w.

 

1 miejsce

Bajus Kornelia

22.01.2019

Konkurs literacko - plastyczny pod patronatem Burmistrza Polkowic "Codzienne życie Świętego Sebastiana - patrona Polkowic"

Kwas Dominik

Kasperowicz Tymoteusz

5c

wyróżnienie

 

24.01.2019

Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej w Jędrzychowie

Chór szkolny

 

3 miejsce

 

24.01.2019

XV Powiatowy Konkurs Kolęd w Gaworzycach

Zespół wokalny 1-3

 

4 miejsce

Łachowska Iwona

24.01.2019

XV Powiatowy Konkurs Kolęd w Gaworzycach

Chór szkolny

 

3 miejsce

 

24.01.2019

XV Powiatowy Konkurs Kolęd w Gaworzycach

Setlik Bartłomiej

Lichtańska Oktawia

 

3 miejsce

4 miejsce

 

12.02.2019

Mini-koszykówka dziewcząt - podstrefa legnicka

   

1 miejsce

Bajus Kornelia

19.02.2019

Mini-koszykówka dziewcząt - strefa legnicka

   

1 miejsce

Bajus Kornelia

21.02.2019

Szkolny drużynowy konkurs Historyczny wiedzy o świecie starożytnym dla klas 5

Koziołek Marcel, Prymatczuk Wiktor., Studziński Jakub.

Gadomski Bartosz, Ciechanowicz Karolina, Borowski Igor

Kostek Dominik, Jezuita Maksymilian, Wincenciak Oskar

Bańka Bartłomiej, Moliński Kacper, Ślusarczyk Miłosz

5e

5b

5a

5f

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

3 miejsce

Kocaj Edyta

Kajak Rafał

Kajak Rafał

Kocaj Edyta

25.02.2019

Drużynowe zawody pływackie -Finał strefy Legnickiej

   

4 miejsce

Błaszczyk Bartek

27.02.2019

Szkolny konkurs plastyczny klas drugich "Zimowe zabawy"

Niemasz Hanna

1a

2 miejsce

 

05.03.2019

Mini-koszykówka dziewcząt  - etap wojewódzki

Weronika Pjotrowicz, Dobrusia Bogus, Alicja Tylkowska, Katarzyna Bajus, Jula Łysakowska, Wiktoria Tetera, Bianka Szewczyk, Martyna Owczarek, Klaudia Pilichowska, Hania Klepuszewska, Nikola Jarosz, Nikola Romaszko.

 

1 miejsce

Bajus Kornelia

13.03.2019

Mini- siatkówka dziewcząt (dwójki) - etap gminny

   

2 miejsce

Kamelska Dorota

13.03.2019

Mini- siatkówka chłopców (dwójki siatk.) - etap gminny

   

3 miejsce

Kozłowski Marcin

18.03.2019

Mini-piłka ręczna dziewcząt - etap gminny

   

1 miejsce

Bajus Kornelia

29.03.2019

Mini-piłka ręczna dziewcząt - etap powiatowy

   

1 miejsce

Bajus Kornelia

11.04.2019

Mini-piłka ręczna dziewcząt - strefa legnicka

   

4 miejsce

Bajus Kornelia

21.05.2019

Powiatowy konkurs ekologiczny klas 2 "Mały Ekolog"

Jasińska Magdalena

2c

2 miejsce

 

21.05.2019

Szkolny biblioteczny konkursie recytatorski klas 1-3

Toll Izabela

 

2 miejsce

 

22.05.2019

XXVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Mieszkam w Beskidach"

Fiszer Ignacy

2b

1 miejsce

Wacińska Małgorzata

22.05.2019

Powiatowy Konkurs Przyrodniczy "Mały ekolog"

Szymczak Kalina

2b

1 miejsce

Mitka Monika

27.05.2019

VII Powiatowy konkurs piosenki obcojęzycznej kl. 0-3

Nowak Iga

Dobosz Martyna

2d

2d

2 miejsce

3 miejsce

Trybka Justyna

27.05.2019

VII Powiatowy konkurs piosenki obcojęzycznej kl. 4-6

Lichtańska Oktawia

Gliszczyńska Pola

Koncur Maja

Kubasik Oiwia

5e

4b

4b

5c

2 miejsce

3 miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

Trybka Justyna

29.05.2019

Międzyszkolny konkurs plastyczno-językowy (zasięg ogólnopolski) „Mini słownik obrazkowy w języku niemieckim”

Turczynowicz Natalia

5d

1 miejsce

Kosińska Małgorzata

30.06.2019

Rejonowy konkurs plastyczny „Agenci 998- nieustraszeni bohaterowie”

Huzarska Marysia

Borowiak Dominik

Pokrywka Jagoda

Sendyk Wojciech

5d

6a

5f

6a

2 miejsce

2 miejsce

kwalifikacja do wystawy

Marzena Patron

30.05.2019

Szkolny konkurs "Mistrz Języka Angielskiego Klas 2":

Frączek Estera

Dobosz Martyna

Szymczak Kalina

Dukaczewski Borys

2b

2d

2b

2a

1 miejsce

2 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

Trybka Justyna

03.06.2019

Awans na Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w mini-koszykówce dziewcząt

Weronika Pjotrowicz, Dobrusia Bogus, Alicja Tylkowska, Katarzyna Bajus, Jula Łysakowska, Wiktoria Tetera, Bianka Szewczyk, Martyna Owczarek, Klaudia Pilichowska, Hania Klepuszewska, Nikola Jarosz, Nikola Romaszko.

 

awans

Bajus Kornelia

30.05.2019

Szkolny konkurs "Mistrz Języka Angielskiego"

Banaszkiewicz Adam

Dukaczewska Kaja

Raczkowska Julia

4e

4a

4f

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

Knihnicka Agnieszka

Olejniczak D.

24.05.2019

II Powiatowy festiwal piosenki o zdrowiu kat. 1-3 solo

Komarnicka Natasza

 

1 miejsce

Łachowska Iwona

24.05.2019

II Powiatowy festiwal piosenki o zdrowiu kat. zespoły 1-3

zespół wokalny z klasy

Ie

1 miejsce

Łachowska Iwona

24.05.2019

II Powiatowy festiwal piosenki o zdrowiu kat 4-6 solo

Obrzut Wiktoria

5f

2 miejsce

Łachowska Iwona

24.05.2019

II Powiatowy festiwal piosenki o zdrowiu kat. zespoły 4-6-

chór

 

1 miejsce

Łachowska Iwona

07.06.2019

Mistrzostwa Polski w mini-piłce koszowej

Weronika Pjotrowicz, Dobrusia Bogus, Alicja Tylkowska, Katarzyna Bajus, Jula Łysakowska, Wiktoria Tetera, Bianka Szewczyk, Martyna Owczarek, Klaudia Pilichowska, Hania Klepuszewska, Nikola Jarosz, Nikola Romaszko.

 

1 miejsce

Kora Bajus

10.06.2019

Konkurs ceramiczny- "Pamiątka z Polkowic widokówka"

Liska Milena

4

2 miejsce

Patron Marzena

10.06.2019

Konkurs ceramiczny- "Pamiątka z Polkowic widokówka"

Liska Jagoda

6

wyróżnienie

Patron Marzena

10.06.2019

IV Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej „Kwiat dziełem doskonałym - kwiaty kwitnące na drzewach”

Ulok Leon

Faryniarz Adrian

0

0

nagroda

nagroda

Mroczko Anna

Mroczko Anna

12.06.2019

Powiatowy Konkurs Recytatorski "Polska moja Ojczyzna"

Oliwia Ziembikiewicz

 

2 miejsce

Mroczko Anna

 

 


 

Chór Cantabile:

 

Nazwa konkursu, wydarzenia:

Data

Osiągnięcia, uwagi:

Koncert pieśni patriotycznych w polkowickim rynku

1.09 18 r.

 

Występ - Święto Młodzieży w centrum piknikowym

7.09.18 r.

 

Koncert w Grodowcu

15. 09.18 r.

 

Inauguracja roku akademickiego w UJW

5.10.18 r.

 

Występ podczas ślubu w Baszynie

6.10.18 r.

 

Koncert dla nauczycieli w szkole

12.10.18 r.

 

2 koncerty z Katy Carr w kinie

8.11.18 r.

 

Koncerty w szkole z ok. Święta Niepodległości

9.11.18 r.

 

Występ w ramach XXI Konkursu Chórów w Łodzi "Cantus Lodziensis”

17.11.18 r.

zdobycie 3 miejsca

XXIV Ogólnopolski Festiwal Kolęd

27.01.2019

zdobycie I miejsca

XIII Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej – Szemud 2019

06.04.2019

zdobycie I miejsca i Złotego Pasma

XIII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej 

04.04.2019

Tytuł laureata i nominacja do Koncertu Galowego

VI Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Muzyki Sakralnej Carmen Fidei w Goniądzu

10.05.2019

2 miejsce i Brązowe Pasmo

Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat

01.06.2019

Brązowy Dyplom

 

Skład chóru Cantabile: 

 1. Aleksandra Zalas
 2. Anna Maciejewska
 3. Anna Pieńkowska
 4. Bartek Radziej
 5. Bartosz Pytlak
 6. Daria Adamczewska
 7. Dawid Kuziemka
 8. Dominika Zblewska
 9. Emanuel Wilczyk
 10. Emilia Chmielowska
 11. Emilia Dziedziulo
 12. Jagoda Maczugowska
 13. Jakub Opyrchał
 14. Jasmina Potera
 15. Joanna Pólkowska
 16. Julia Krzywicka
 17. Julia Mikołajun
 18. Julia Ostrowska
 19. Kaja Zarzycka
 20. Kinga Ryglicka
 21. Kinga Spigiel
 22. Klaudia Morarz
 23. Konrad Koszulański
 24. Magdalena Gwarda
 25. Magdalena Lasak
 26. Maja Kuczyńska
 27. Maja Rosołowska
 28. Marcel Wojtkiewicz
 29. Marta Dzumyk
 30. Marta Ilkiewicz
 31. Martyna Kościelna
 32. Miłosz Pępkowski
 33. Natalia Sinicka
 34. Ola Dziedziulo
 35. Oliwia Bosacka
 36. Oliwia Wawrzyniak
 37. Patrycja Romańczuk
 38. Patrycja Wrzos
 39. Paulina Kuczyńska
 40. Paweł Załęcki
 41. Pola Sydorów 
 42. Seweryn Gołdyn
 43. Weronika Pawłowska
 44. Wiktoria Lizak
 45. Wiktoria Rożek
 46. Zuzanna Koncur
 47. Zuzanna Walczak

Skład zespołu wokalno - instrumentalnego: