Forum Młodzieży

Rada Samorządu Uczniowskiego w ostatni poniedziałek 21 listopada zorganizowała Forum Młodzieży na temat bieżących spraw szkolnych. Zachęciła do włączenia się w akcję GÓRA GROSZA organizowaną przez fundację Nasz Dom. Celem akcji jest zebranie funduszy dla rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych. 20 i 21 grudnia przedstawiciel Rady SU będą przyjmowali groszówki zebrane przez klasy.

Przypomniano o zbliżającej się dyskotece halloweenowo – andrzejkowej oraz w imieniu księdza Artura o zbiórce słodyczy i zabawek na rzecz Domu Samotnej Matki w Żarach. Poruszono również temat turnieju KLASĘ NA MEDAL oraz zebrano informacje o pierwszej śródokresowej ocenie z zachowania.

Strona główna  Archiwum