Konkurs na plakat pt. "Bezpieczeństwo w sieci"

Projekt Piotra Zarasia (klasa 2e)  Praca Moniki Czaja (klasa 2g) 
 Regulamin
Szkolnego konkursu na plakat pt.: „Bezpieczeństwo w sieci”.

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest klasa 2e z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach

2. Cele konkursu:
1) propagowanie wśród młodzieży grafiki komputerowej jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej,
2) kształcenie wrażliwości estetycznej,
3) wykorzystywanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów,
4) aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

3. Charakter konkursu
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach.

4. Warunek uczestnictwa
Każdy uczeń może wykonać maksymalnie dwa plakaty przy pomocy dowolnego programu służącego do tworzenia grafiki bitmapowej.  Prace w postaci pliku w formacie jpg wraz z dołączoną biblioteką wykorzystanych elementów graficznych zapisanych w folderze o nazwie:
imię_nazwisko ucznia_nazwa szkoły
Np. Jan_Kowalski_Gimnazjum nr 1_Polkowice
prosimy oddawać do 30 stycznia 2012 roku na płycie CD/DVD lub na pendrivie do pana Roberta Królikowskiego (sala 104).

5. Organizator zapewnia:
1) dyplomy za udział w konkursie,
2) udział wyróżnionych prac w etapie powiatowym.

6. Przebieg konkursu:
1) zgłoszenia przyjmowane do dnia1 lutego 2012 roku,
2) do dnia 7 lutego jury wybierze 10 wyróżniających się prac i spośród nich wyłoni zwycięzców,
3) wyróżnione prace zostaną przesłane na etap powiatowy 8 lutego 2012 r.

7. Kryteria oceny:
1) oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu,
2) wkład pracy własnej,
3) walory artystyczne,
4) znajomość zasad zachowania się w sieci.
 

8. Skład komisji konkursowej:
1) wicedyrektor szkoły,
2) nauczyciel informatyki,
3) nauczyciel plastyki,
4) przedstawiciel klasy 2e.

9. Dodatkowe informacje:
1) za legalność oprogramowania komputerowego odpowiada nauczyciel koordynujący.
2) prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów.
3) ocenie podlega praca konkursowa oddana w formie zapisu elektronicznego na płycie CD/DVD lub pendrivie,
4) do projektu plakatu należy dołączyć wszystkie elementy graficzne wykorzystane w projekcie.

Strona główna  Archiwum