Lokalna akademia Cisco w naszym Gimnazjum

 
 


 

13 października 2011 r. nasze Gimnazjum uzyskało uprawnienia do zorganizowania lokalnej akademii Cisco Networking Academy i może prowadzić kursy IT Essentials: PC Hardware and Software dla swoich uczniów w ramach zajęć szkolnych (np. zajęć technicznych) lub zajęć dodatkowych - pozalekcyjnych.

IT Essentials: PC Hardware and Software obejmuje podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowi wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących, zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych (poziom szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej). Pozwala on na uzyskanie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach pomocniczych np. asystent help desku.  

Kurs IT Essentials to podstawowy kurs w ofercie programu Cisco Networking Academy. Dostępny jest w języku polskim. Kursy w programie integrują tradycyjne i nowoczesne metody nauczania takie jak zajęcia z instruktorem, multimedia, zajęcia w pracowni komputerowej, e-learning oraz symulatory. Absolwenci kursu rozumieją budowę komputera oraz potrafią montować i konfigurować komputer osobisty, zainstalować system operacyjny oraz rozwiązywać podstawowe problemy związane z działaniem i obsługą komputera i oprogramowana. Umieją również połączyć komputer z internetem oraz współdzielić zasoby w w sieci. Zdobywają umiejętności niezbędne do instalacji, utrzymania i naprawy komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, rozumieją związane z tym zagadnienia bezpieczeństwa, a także poznają zasady netykiety i uczą się umiejętności komunikacyjnych nieodzownych w pracy na stanowiskach wsparcia technicznego. Szkolenie kończy się egzaminem. Po jego zdaniu uczestnik otrzymuje oficjalne świadectwo Cisco Networking Academy (w języku angielskim) potwierdzające zdobyte umiejętności.

Strona główna  Archiwum