Drogi Polaków do Niepodległości

Zanim nadszedł upragniony dla Polaków DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI - 11 LISTOPADA 1918 roku, kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język i obyczaje. Ale dzięki patriotyzmowi i walce naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane.

Chcąc uczcić Święto Niepodległości klasy trzecie 7 listopada 2011 r. wzięły udział w drużynowym turnieju historycznym pt. DROGI POLAKÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI. Przeprowadzono dziesięć konkurencji, w których zmagało się sześć drużyn. Najlepsza okazała się grupa z klasy III D, tuż za nimi kl. III B oraz III C. Najwięcej punktów w konkurencji rekwizyty i malarstwo historyczne zdobyła klasa III E. Uczniowie z III B okazali się znawcami życia i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego.

Oprócz konkurencji wiedzy były jeszcze zawody sprawnościowe i strzelanie sportowe. Najlepiej zasieki pokonała III C, a w strzelaniu wyróżniła się III D. Dziękujemy panu Filipowi Rodzikowi - mistrzowi olimpijskiemu, że czuwał nad etapem strzeleckim konkursu.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni podczas uroczystego apelu w dniu 10 listopada br. Dodatkowo w nagrodę za wiedzę wykraczającą poza podstawę programową z historii otrzymali ocenę cząstkową celującą z tego przedmiotu. Gratulujemy.

Strona główna  Archiwum