„SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2011”

W tegorocznym „Sprzątaniu Świata”, który odbył się w czwartek 29 września uczestniczyły dwie klasy drugie: II D i II C z wychowawcami Panią Janiną Robak i Panią Iwoną Olszak. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców naszej Planety.

Sprzątaliśmy las w okolicy Straży Pożarnej z takich odpadów, jak: makulatura, szkło, metal, plastik, szmaty, itp. Efektem pracy było uzbieranie ponad 20 worków śmieci, odpadów, a tym samym posprzątanie części terenów rekreacyjnych miasta.

Akcja była możliwa do przeprowadzenia dzięki współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich Urzędu Gminy Polkowice, który zaopatrzył uczestników w foliowe worki i jednorazowe rękawice oraz PGM, który zajął się odbiorem worków z nieczystościami.
autor strony: Dominik Jastrzębski

Strona główna  Archiwum