Lekcje informatyki na temat bezpieczeństwa w internecie

W maju zgodnie z realizowanym programem nauczania z informatyki klasy pierwsze realizowały temat "Jak zachować bezpieczeństwo podczas rozmów w sieci? Zagrożenia i korzyści wynikające z korzystania z internetu". Podczas zajęć uczniowie mogli zapoznać się z pozytywnymi i negatywnymi skutkami korzystania z internetu, wymieniali jakie zasady zapewniają bezpieczeństwo w sieci, potrafili uzasadnić, dlaczego należy zachować ostrożność podczas korzystania z Sieci. Warto przypomnieć, że od lutego 2011 r. nasza szkoła realizuje zadania programu Szkoła Bezpiecznego Internetu. Jednym z tych zadań jest przeprowadzanie spotkań profilaktycznych dla uczniów.

Strona główna  Archiwum