Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

     W dniach 10- 13 maja w naszej szkole miała miejsce prezentacja obowiązkowych projektów edukacyjnych realizowanych przez uczniów klas drugich. Projekty były oceniane przez jury i opiekunów grup. Ich tematy zostały podzielone na pięć grup: matematyczno-przyrodnicze, sportowe, integracyjne, humanistyczno-wychowawcze i dotyczące środowiska lokalnego. Za wykonanie projektu uczniowie otrzymują punkty wliczane do oceny z zachowania, a temat realizowanego przez ucznia projektu będzie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.
Najlepsze projekty zostały wyróżnione w formie wystawy i wystąpień w Dniu Patrona Szkoły.
Magdalena Puszkarek
Autor strony: Jania

Strona główna  Archiwum