Dzień Sybiraka

W trakcie trwającej wojny obronnej z Niemcami – 17 września 1939 roku granicę Polski przekroczyły oddziały Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej, zadając „cios w plecy” walczącym oddziałom Wojska Polskiego. Naczelnemu Dowództwu WP nie były znane motywy wkroczenia oddziałów bolszewickich dlatego marszałek Edward Rydz – Śmigły wydał rozkaz „Z Sowietami nie walczymy”. Do niewoli sowieckiej dostało się 250 tys. oficerów i żołnierzy. Wzięci do niewoli polscy oficerowie zamordowali zostali w Lesie Katyńskim. Podobne zbrodnie na polskich jeńcach zostały popełnione w okolicach Charkowa i Tweru.
W wyniku represji stosowanych na zajętym obszarze, kilkaset tysięcy osób deportowanych zostało na wschód, głównie na Syberię i do Kazachstanu. Masowe wywózki objęły m.in. ziemiaństwo, przemysłowców, działaczy społecznych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, urzędników państwowych oraz ich rodziny. W Polkowicach mieszka obecnie 31 byłych zesłańców.
Dla upamiętnienia tej tragicznej dla Polski daty, dzień 17 września został ustanowiony Dniem Sybiraka.
W uroczystościach zorganizowanych 16 września 2010 roku przez Koło Związku Sybiraków w Polkowicach wzięła udział delegacja uczniów naszego gimnazjum. Uroczystość odbyła się przed Pomnikiem Sybiraków znajdującym się na Cmentarzu Komunalnym w Polkowicach.
Grucha

Strona główna  Archiwum