PROJEKT MIĘDZYPRZEDMIOTOWY
„Miedź – bogactwo naszego regionu”

     Projekt międzyprzedmiotowy z geografii, biologii, fizyki i chemii był realizowany w klasach III Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach od października do grudnia 2010r.
     Celem projektu było uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego naszego regionu, dostrzeżenie, opisanie i wyjaśnienie relacji między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością oraz krytyczna analiza tych relacji. Uczniowie w trakcie realizacji projektu wykazywali się także wykorzystaniem wiedzy przyrodniczej w praktyce życia codziennego, doskonalili pracę grupową i współdziałanie w zespole oraz prezentowali wyniki własnych obserwacji, eksperymentów i przemyśleń.
     Każda klasa III została podzielona na grupy 3- 6 osobowe.. Zadaniem każdej było zgromadzenie informacji, ich selekcja i wybór najistotniejszych treści na wybrany temat.
A dokładnie:

1) Jak wydobywamy rudę miedzi? (zagadnienia związane z budową kopalni głębinowej i eksploatacją rud miedzi).
2) Jak z rudy otrzymujemy miedź i inne metale? (zagadnienia związane z przeróbką rudy- m.in. flotacja i piece hutnicze).
3) Właściwości i zastosowanie miedzi.
4) Zbiornik „Żelazny Most”- dlaczego go zbudowano?
5) Skały i minerały Zagłębia Miedziowego.
6) Huty w regionie i ich działalność.
7) Zawody związane z górnictwem i przeróbką miedzi.
8) Tradycje górnicze w naszym regionie.
9) Zagrożenia i konsekwencje wydobycia i przeróbki rud miedzi.

     Następnie prezentacja zebranych wiadomości na forum klasy w formie wybranej przez grupę. Tu uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością wykonując różnorodne makiety, plakaty, plansze i prezentacje multimedialne. Projekt był oceniany według następujących kryteriów:
- atrakcyjność formy projektu 0-10 pkt;
- poprawne formułowanie argumentów i wyciąganie wniosków 0-10 pkt;
- sposób prezentacji grupy 0-10 pkt.

     Ocena była dokonywana dwustopniowo: pierwszej – w klasie- dokonał nauczyciel koordynujący wspólnie z drugim nauczycielem realizującym projekt. Drugi etap to przygotowanie przez klasę stanowiska na holu szkoły do prezentacji opracowanych w trakcie realizacji projektu materiałów: modeli, plakatów, mapek, wykresów, zdjęć itp.

     Wyniki przedstawiają się następująco:

W kategorii- plakat:

I miejsce – Klaudia Tomczak, Aleksandra Kuziemka i Paulina Bidzińska z klasy III E ,
II miejsce – Krzysztof Biadoła, Patryk Michalak i Krystian Kucy z klasy III F,
III miejsce- Marcin Rykowski z klasy 3 A,
wyróżnienie przyznano Gai Majszewskiej i Patrycji Nicińskiej z klasy – III C,


     W kategorii – makieta:

I miejsce dla Kacpra Szczepańskiego z klasy III D,
II miejsce – dla Bartosza Sydorów z klasy III A,
III miejsce dla Mirelli Grzejek z klasy III E,


     Przyznano również wyróżnienie specjalne dla klasy 3 H za najbogatszą ekspozycję wystawową.
Autor strony: Rumi

Strona główna  Archiwum