,,Koncert charytatywny"

Dnia 23.03.2007 r. odbył się koncert charytatywny szkolnego chóru pod kierunkiem p. J. Kący. W koncercie uczestniczyło 13 klas gimnazjalnych.
Dochód z koncertów przeznaczono na pomoc misyjną w Afryce. Była to ostatnia impreza w ramach VI edycji konkursu misyjnego "Mój szkolny kolega
z misji". Zebraliśmy w sumie 4.200, 00 zł. Pieniądze zostały przesłane na konto misyjne: ks. Jana Marciniaka z Kenii i Czesława Leńczuka z Zimbabwe.
Hebdzio=)

Powrót do Archiwum