Projekt

Klub liderów informuje całą społeczność naszej szkoły o dostarczeniu petycji do pana Burmistrza oraz Radnych z naszej Gminy. W wyniku przeprowadzonych rozmów z wyżej wymienionymi przedstawicielami samorządu naszej Gminy doszło do porozumienia, w którym ustalono; młodzież może zaprojektować wejście do naszej szkoły, chodnik wzdłuż ogrodzenia, przejście między Gimnazjum a zespołem szkół. Zwracamy się z prośbą, aby wasze propozycje zostały doręczone do 8.12.2004r.do Klubu Liderów do pani Małgorzaty Wacińskiej do sali nr 20.technika projektów dowolna. W drugiej kolejności zapraszamy do zaprojektowania terenu prezyszkolnego.Termin składania prac do 20.01.2005r Na swoich projektach możecie zaplanować nie tylko elementy wyposażenia tych terenów, ale również kolorystkę
Klub liderów z trescią dostarczonej petycji możecie zapoznać się na tablicy Klubu Liderów, lub tutaj

Klub Liderów w imieniu Gimnazjum nr 1

 Powrót do strony głównej

Miodzik and Dembik