"Koncert noworoczny" - Część artystyczna


KONCERT NOWOROCZNY DLA LUDZI WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ KLUBU LIDERÓW DZIAŁAJĄCEGO W NASZEJ SZKOLE

Uroczystość ta została uatrakcyjniona występami naszej młodzieży
doskonalącej swoje zdolności artystyczne
w Klubie Gimnazjalisty działającego pod kierownictwem p. Teresy Zimakiewicz.
Młodzież, która uświetniła swoimi występami tę uroczystość
umiejętności te doskonali w odbywających się tam zajęciach takich jak:
koło teatralne "TRAF" prowadzone przez p. E. Niemiec i p. J. Glapińską,
w kąciku muzycznym p. A Marszał
i kole plastycznym p. M. Żmudy,
oraz w chórze szkolnym prowadzonym przez p. J. Kącę.
Powrót do Akcji

Miodzik