Wybrane wyniki śródrocznej klasyfikacji


z dnia 25-01-2005
średnia klasy
klasy I klasy II klasy III
I c 4,17 II a 4,16 III b 4,04
I d 4,12 II g 4,08 III g 3,95
I a 4,07 II f 3,99 III h 3,88
I b 3,70 II h 3,69 III a 3,60
I f 3,58 II e 3,46 III d 3,55
I h 3,52 II i 3,43 III e 3,51
I g 3,33 II l 3,35 III c 3,41
I e 3,30 II d 3,35 III f 3,39
II c 3,24 III k 3,38
II k 3,08 III i 3,24
II b 2,96
średnia 3,72 3,53 3,59
frekwencja (%)
klasy I klasy II klasy III
I c 97,06 II g 94,86 III g 94,04
I a 96,07 II h 94,79 III f 94,00
I d 95,00 II f 93,52 III d 93,18
I f 93,49 II i 93,45 III b 92,86
I g 93,00 II c 93,39 III c 91,35
I b 92,85 II a 92,00 III a 91,15
I h 92,33 II e 91,50 III k 90,89
I e 89,20 II d 91,37 III e 89,44
II l 90,03 III i 86,60
II b 89,00 III h 84,60
II k 88,80
średnia 93,63 92,06 90,81
język polski
klasy I klasy II klasy III
I c 3,72 II a 4,30 III b 3,62
I a 3,54 II f 3,79 III g 3,50
I d 3,48 II g 3,67 III h 3,45
I f 3,38 II h 3,36 III d 3,32
I b 3,19 II e 3,3,14 III e 3,21
I e 2,90 II k 3,11 III f 3,21
I h 2,89 II i 3,09 III a 3,18
I g 2,77 II l 3,07 III i 2,93
II d 2,85 III k 2,78
II c 2,81 III c 2,69
II b 2,76
średnia 3,23 3,27 3,19
matematyka
klasy I klasy II klasy III
I a 4,07 II g 3,95 III b 3,62
I c 3,72 II a 3,81 III a 3,46
I d 3,59 II f 3,29 III g 3,46
I b 3,12 II e 3,21 III h 3,41
I f 3,04 II h 3,11 III d 3,00
I h 3,04 II l 3,07 III e 3,00
I g 2,88 II i 2,96 III f 2,96
I e 2,65 II b 2,76 III k 2,96
II c 2,74 III i 2,89
II k 2,72 III c 2,44
II d 2,63
średnia 3,72 3,53 3,59

Powrót do Archiwum