Sprawozdanie z akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2004"

Akcję "Sprzątania Świata" w Gimnazjum nr 1 w Polkowicach zorganizowano dnia 17 września 2004 r. po zajęciach dydaktycznych. Zbiórka uczestników została zaplanowana na godzinę 14.30, następnie uczniowie wraz z wychowawcami i koordynatorem udali się w wyznaczony do sprzątania teren.
Sprzątaliśmy drogę prowadzącą od szkoły w kierunku "Ścieżki Zdrowia", lasek i tereny do niej przyległe z takich odpadów, jak: makulatura, szkło, metal, plastik, szmaty, itp. Efektem pracy uczestników akcji było uzbieranie 32 worków nieczystości
W ogólnopolskiej akcji wzięło udział 110 uczniów naszego gimnazjum z następujących klas: I C, I A, II H, II F, II E, III K i pięciu nauczycieli - p. Barbara Oskroba, p. Agnieszka Wierzycka, p. Amelia Smalec, p.Iwona Olszak i p. Robert Królikowski.
Koordynatorami akcji były panie Janina Robak i Iwona Olszak, które nawiązały współpracę z Wydziałem Planowania i Środowiska Urzędu Gminy Polkowice, efektem której było dostarczanie do szkoły worków foliowych i rękawic niezbędnych do przeprowadzenia akcji.
Do teoretycznego sprzątania 24 września dołączy I B, która wraz z wychowawcą p. Janiną Robak będzie sprzątała tereny przyległe do szkoły.

Autor sprawozdania: Koordynator akcji Iwona Olszak

Autor strony: Norbert Buczkowski

Powrót do Archiwum