Międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny
"Europejskie Targi Turystyczne 2005" - opis projektuDziałanie (zadanie) Formy realizacji, sposób prezentacji Termin
1. Zawieszenie flagi państwa. Umieszczenie nad plakatem flagi swojego państwa. 17 III
2. Wykonanie zaproszenia na Europejskie Targi Turystyczne Wykonanie zaproszenia na Targi Turystyczne (wymiary: 10,5 x 14,8 cm). Wybór najlepiej wykonanego zaproszenia do wydrukowania Do 17 III
3. Wykonanie plakatu pod hasłem: "Zapraszamy do..." . Wykonanie plakatu reklamującego dany kraj. Wybór najlepszego plakatu do ekspozycji na holu szkolnym pod flagą kraju. Do 17 III
4. Zorganizowanie stoiska prezentującego walory turystyczne wylosowanego państwa. EuropejskieTargi Turystyczne 2005 - prezentacja kraju na stoisku w sali gimnastycznej np. z folderami, albumami, biuletynami, plakatami, zdjęciami, napisami, wykresami, strojami i innymi elementami kultury, pokazami folklorystycznymi, muzyką itp. 21 III od godz. 9 do 11:30

Powrót do Archiwum