Klasa na Medal

W Dniu Samorządności, 21 marca 2003 roku, odbył się finał turnieju "Klasa na Medal". Przystąpiło do niego 9 klas spośród tych, które w okresie od września 2002 roku do 15 marca 2003 uzyskały największą liczbę punktów - patrz tabela poniżej. Na zdobywców trzech pierwszych miejsc czekają nagrody.
Na występ w finale uczniowie musieli przedstawić wylosowanego tydzień wcześniej laureata Pokojowej Nagrody Nobla oraz przygotować ciekawą, oryginalną i wszechstronną prezentację własnej klasy. Czas prezentacji nie mógł przekroczyć 10 minut; za cały występ można było otrzymać do 40 punktów (10 za laureata i 30 za prezentację). Impreza odbyła się w sali gimnastycznej. Zwyciężyła klasa IIi, która oprócz pucharu przechodniego i czekoladowych pierników otrzymała czek na 200 zł. Drugie miejsce i czek na 150 zł zdobyła 2h, a na trzecim miejscu z czekiem 100 zł uplasowała się 2p.

Zwycięzcy turnieju "Klasa na Medal" - 2i

Klasa 2h - zdobywcy II miejsca w turnieju "Klasa na Medal"

2p - zdobywcy III miejsca w turnieju "Klasa na Medal"

Punkty przyznane w turnieju "KLASA NA MEDAL"

Klasa Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez  Radę SU Własne inicjatywy na rzecz szkoły
 i społecz-
ności lokalnej oraz udział w akcjach organizo-
wanych przez szkołę
Zachowanie - punkty dodatnie dla klas w których żaden uczeń w ciągu miesiąca nie otrzymał "żółtej" ani "białej" kartki Popraw-
ne odpo-
wiedzi na pytania zamiesz-
czane co miesiąc na tablicy SU
Działania artystyczne klas na forum szkoły (audycje, konkursy, imprezy okoliczno-
ściowe, wystawy, spektakle teatralne itd.)
Udział klasy w szkolnej lidze siatkówki
i piłki nożnej

Punkty za przedsta-
wienie noblisty i prezenta-
cję klasy

Łączna liczba punktów Miejsce w klasyfi-
kacji
"Góra Grosza" "Gwiazd-
kowy prezent- dla dzieci
z Ukrainy" 
"Bajka dla malucha" Zbiórka zabawek zbędnych gimnazja-
listom
Loteria Fantowa - akcja na rzecz dzieci z poraże- niem mózgo-
wym
I a         5 10 30       - 45  XVII
 I b             10     10 - 20 XXIII
I c 10       5  35 20     10 - 80 XI
I d 10   10     10 25       - 55 XVII
I e             45 30   55 15 155 IV
I f 10       5 25 30     10 - 80 XI
I g 10         45 30 9   10 25 129 V
I h   10 10   5 20 20     10 - 75 XIII
I i   10       20 25     10 - 65 XV
I k       5   10 20     10 - 45 XVIII
I l 10         10 15     20 - 55 XVII
I m 25         15 25     10 - 75 XIII
I n           5 15       - 20 XXIII
I o           20 25       - 45 XVIII
I p           15 30     20 - 65 XV
I r   10 10   5 40 25     10 22 122 VI
I s         5   20     10 - 35 XX
II a   10   5   20 30       - 65 XV
II b           5 15       - 20 XXII
II c   10     5 10 15       - 40 XIX
II d   10       10 25       - 45 XVIII
II e           15 5       - 20 XXIII
II f 10 10     5 85 10     10 - 130 X
II g       5   5 5       - 15 XXIV
II h 35 10   5   38 30 12 55   28 213 II
II i 10 10       70 30  12 60   37 219 I
II k           5 20      10 - 35 XX
II l   10       10 15       - 35 XX
II m 15 10       10 30 6   20 19 110 VII
II n   10 10      5 20       - 45 XVIII
II o           10 20       - 30 XXI
II p       5   75 15   45 10 39 189 III
II r   10 10 5 5 15 20       - 65 XV
II s           10 10     20 - 40 XIX
III a 20   10     20 30 9   20 - 109 X
III b 30         5 15 6   20 - 76 XII
III c     10   5 20 25     10 - 70 XIV
III d           5 20     10 - 35 XX
III e         5 5 30       - 40 XIX
III f     10 5 5 40 25     10 14 109 VIII
III g     10       15     10 - 35 XX
III h           35       20 - 55 XVII
III i           5 20       - 25 XXII
III k           10 25       - 35 XX
III l           20 10       - 30 XXI
IIIm   10       25 25   10   27 97 IX
III n           20 25     10 - 55 XVII
III o   10       5 20     20 - 55 XVII
III p 10   10     40 10       - 70 XIV
III r   10       10 25     10 - 55 XVII

9 października na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego omówiono zasady konkursu między klasowego "Klasa na Medal". Ustalono, że pod uwagę będą brane takie rzeczy, jak:

Remigiusz Dudka (2i)

Powrót do Archiwum