"Moja szkoła w Unii Europejskiej"

30 maja 2003 roku w naszej szkole odbyło się referendum w ramach ogólnopolskiej akcji "Moja szkoła w Europie" na temat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Oczywiście młodzież oficjalnie nie ma prawa głosu, impreza ta miała na celu zbadanie opinii uczniów na temat naszego członkostwa w UE. W głosowaniu wzięło 765 osób, co stanowi 63,75% ogółu uczniów naszego gimnazjum. Za było 66,41% ankietowanych a przeciw 27,58%. Za nieważne uznano 6,01% głosów. Oficjalne ogłoszenie wyników referendów młodzieżowych z całego kraju nastąpi w środę, 4 czerwca, wieczorem. Wyniki można sprawdzać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Paweł Murawski, 2i

Powrót do Archiwum