Spotkanie Rady SU i Klubu Liderów z panią dyrektor

W dniu 25.11.2002 roku odbyło się spotkanie Rady Samorządu Uczniowskiego i członków Klubu Liderów z panią dyrektor Elżbietą Kich-Wiśniewską. Na spotkaniu były poruszane m.in. problemy zmiany obuwia, niszczenia mienia szkoły i bezpieczeństwa uczniów w szkole. Pani dyrektor prosiła o współpracę Rady SU z Klubem Liderów, aby obie reprezentacje młodzieży pomagały uczniom i klasom rozwijać się. Gdy pani dyrektor skończyła przedstawiać swoje prośby i propozycje, uczniowie dostali swoje pięć minut. Rada SU jak i Liderzy zaprezentowali swoje propozycje i pomysły, na których mogłyby skorzystać klasy i szkoła. Spotkanie skończyło się z optymistycznymi pomysłami na przyszłość. Wszyscy z niecierpliwością będą czekać na następne spotkanie, na którym zostaną ustalone zasady pełnej współpracy.     

  Bartłomiej Czapczyński, 2i 

Powrót do Archiwum