Najlepsi w nauce po pierwszym semestrze
roku szkolnego 2002/2003

Lp. Nazwisko i imię Klasa Średnia Lp. Nazwisko i imię Klasa Średnia
1 Krzysztof Kozłowski 3a

5,54

24 Edward Oleksy 3b 5,00
2 Kacper Ogorzelec  3a 5,46 25 Agnieszka Śladewska 3b 5,00
3 Ilona Bejma 3l 5,46 26 Małgorzata Kamińska 3b 5,00
4 Sebastian Jasinowski 3b 5,46 27 Dominika Kubas 3a 5,00
5 Małgorzata Kwiatkowska 2m 5,23 28 Iga Jaskulska 3c 5,00
6 Szymon Stępak 3b 5,15 29 Krzysztof Antończak 3d 5,00
7 Joanna Doroszuk 3m 5,15 30 Anna Adamus 3k 5,00
8 Katarzyna Szewc 2m 5,15 31 Dominika Bajrakowska 3m 5,00
9 Joanna Jakóbczyk 2c 5,15 32 Elżbieta Łuczyńska 3n 5,00
10 Anna Ościak 2h 5,15 33 Marta Wołowiec 3r 5,00
11 Agnieszka Ząbek 2g 5,10 34 Marika Kuberska 3r 5,00
12 Monika Pigłowska 2g 5,10 35 Urszula Litawa 2a 5,00
13 Anna Stecka 2g 5,10 36 Alicja Pijewska 2d 5,00
14 Katarzyna Chodor 2b 5,08 37 Dominika Murjas 2n 5,00
15 Kajetan Grabowski 2m 5,08 38 Anna Synowic 1g 5,00
16 Natalia Gromkiewicz 1e 5,08 39 Paulina Czysta 1g 5,00
17 Monika Przyłębska 3n 5,08 40 Dorota Bajon 1h 5,00
18 Anna Stępkowska 3k 5,07 41 Agnieszka Kuchta 1l 5,00
19 Mariola Borowska 2c 5,07 42 Ada Wróblewska 1l 5,00
20 Alicja Kosarzewska 2d 5,07 43 Justyna Adamek 1m 5,00
21 Aleksandra Bokuniewicz 1b 5,07 44 Karolina Puchalska 1m 5,00
22 Monika Tramś 2h 5,05 45 Angelika Ogar 1m 5,00
23 Michał kuc 3b 5,00 46 Martyna Gajerska 1m 5,00

Powrót do Archiwum