Konkurs na zdjęcia GIS

Dzisiaj, tj. 6 stycznia 2003 roku ogłoszony został przez radiowęzeł konkurs organizowany przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu na najciekawsze zdjęcia tegoż właśnie. Aby wziąć udział w konkursie należy wysyłać swoje prace pocztą elektroniczną, na adres: konkurs@powiatpolkowicki.pl lub dostarczyć na płytach CD. 

A oto szczegółowy regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Polkowicach.
 2. Celem konkursu jest wykonanie zdjęć ciekawych miejsc Powiatu Polkowickiego i umieszczenie wybranych prac na stronie internetowej Powiatu Polkowickiego – www.powiatpolkowicki.pl
 3. Prace składane przez członków rodzin pracowników Starostwa, nie zostaną uwzględnione w rozstrzygnięciu konkursu.
 4. Prace mogą być nadsyłane pocztą elektroniczną na adres konkurs@powiatpolkowicki.pl lub na płytach CD na adres Starostwa Powiatowego (ul. Górna 2, 59-100 Polkowice), w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2003.
 5. Złożenie prac jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zdjęć, uznaniem niniejszego regulaminu oraz zgodą na wielokrotne, nieodpłatne przetwarzanie przez organizatora nadesłanego materiału zdjęciowego w celu umieszczenia go na wyżej wymienionej stronie internetowej.
 6. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.
 7. Przysyłane zdjęcia mogą ukazywać martwą i żywą naturę, nie mogą przedstawiać osób.
 8. Każde zdjęcie powinno posiadać opis, uwzględniający dokładną lokalizację oraz datę wykonania.
 9. Do nadesłanych prac należy dołączyć ponadto informację zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu uczestnika konkursu.
 10. Każdy uczestnik konkursu może złożyć do 5 zdjęć.
 11. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym. Laureaci konkursu otrzymają osobne zawiadomienia.
 12. Wszystkie prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów.
 13. Nagrodami w konkursie są:
 14. Organizatorzy mają prawo do anulowania nagród w sytuacji złamania prawa lub regulaminu przez uczestnika konkursu

 Piotr Kita (2i)

Powrót do Archiwum