Warsztaty Dziennikarskie w Złotoryi

Dziewczęta z zespołu redakcyjnego gazetki "Szkolny Peryskop": Karolina Kurasz, Anna Dyczko i Katarzyna Dwornik, wzięły udział w III Warsztatach Dziennikarskich zorganizowanych w Gimnazjum nr 2 w Złotoryi w dniach 28 lutego - 1 marca 2003 r. Uczennicom towarzyszyły nauczycielki: p. Alicja Zychman - polonistka, opiekun zespołu redakcyjnego oraz p. Teresa Cierlik - informatyk.
W III Warsztatach Dziennikarskich uczestniczyło dwanaście trzyosobowych zespołów ze szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie powiatu złotoryjskiego -  z Sokołowca, Proboszczowa, Świerzawy, Wilkowa, Nowego Kościoła, Pielgrzymki i, oczywiście, Złotoryi. Warsztaty odbywały się pod hasłem "Te wydarzenia tworzą tradycję naszego regionu" i w związku z tym każdy zespół opracowywał jedną stronę okolicznościowego numeru gazetki "Wieści ze Złotego Powiatu". Nasz zespół też zredagował taką stronę - w artykule pt. "W naszym miedziowym mieście" przedstawione zostało, w jaki sposób odkrycie miedzi wpłynęło na rozwój Polkowic, ukształtowanie się tradycji górniczych i stylu życia mieszkańców.
W programie były m.in. ćwiczenia w tworzeniu makiety strony oraz wykłady na temat kompozycji, języka i stylu notatki prasowej i felietonu, a także formułowania tytułu prasowego, prowadzone przez dziennikarzy: Ewę Legawiec (redaktor naczelną "Gazety Złotoryjskiej"), oraz Piotra Kornikowskiego z "Gazety Wrocławskiej".
Warsztaty przebiegały w bardzo miłej atmosferze. Zespół z naszej szkoły został niezwykle serdecznie przyjęty przez organizatorów.

Paweł Murawski (2i) 

Powrót do Archiwum