Podczas wyborów w dniu 27 września 2001 r. został ustalony skład nowej Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 w Polkowicach na rok szkolny 2001/2002. Rada liczy 15 uczniów: 9 dziewczyn i 6 chłopaków.
8 listopada odbyło się zebranie Rady SU, na którym przeprowadzono głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących SU. Najwięcej głosów otrzymała Marta Bejma i tym samym została przewodniczącą Rady SU. Funkcję wiceprzewodniczących powierzono Joannie Doroszuk i Malwinie Paduli.

Marta Bejma (przewodnicząca) Bartłomiej Czapczyński Joanna Doroszuk (wiceprzewodnicząca) Katarzyna Dybkowska Małgorzata Kwiatkowska
Magdalena Lambrych Malwina Padula (wiceprzewodnicząca) Monika Pietras Daria Stempkowska Justyna Tomicka
Dominik Trzmielewski Kasper Wolak Tomasz Wołczak Michał Wysopal Mateusz Żynkowski

Powrót do Archiwum