Na tegorocznym obozie uczniowie zostali podzieleni na grupy ekspertów. Zespołów było 7, a każdy miał odrębne zadanie, jednak  były też zadania, które obowiązywały wszystkich.

Grupa ekspertów

Główne zadania Efekty działań grup Efekt pracy zespołowej
Ekolodzy I 1. Dlaczego problem zagrożenia środowiska w Karkonoszach wciąż jest aktualny?
2. Wyjaśnij znaczenie określenia Czarny Trójkąt.
3. Udokumentuj skutki zanieczyszczeń obserwowane w trakcie wędrówek.
szkic ekologiczny okolic Karkonoszy (obszary zdewastowane, zagrożone lasy, kierunki i rodzaje napływających zanieczyszczeń itp.),
dokumentacja foto. skutków skażeń,
projekty slajdów do prezentacji
prezentacja multimedialna "Zagrożenia i ochrona środowiska Karkonoszy w Polsce i w Czechach",

fragment wystawy "Karkonosze - góry polskie i czeskie"

bibliografia związana z ekologią Karkonoszy

Ekolodzy II 1. Czy przyroda Karkonoszy chroniona jest właściwie? 
2. Porównaj sposoby ochrony i zagospodarowania środowiska w Karkonoszach PN oraz w Krkonossky narodni park (KRNAP).
3. Przedstaw ekosystemy, gatunki roślin i zwierząt występujące w Karkonoszach.
4. Udokumentuj opracowywanie zagadnienia w trakcie wędrówek.
Tabela porównawcza KPN i KRNAP, 
profil
przedstawiający piętrowośćroślinności
dokumentacja foto. dotycząca KPN i KRNAP,
projekty slajdów do prezentacji i projekt strony o KPN i KRNAP do folderu 
Genetycy 1. Dlaczego ludzie czują się zagrożeni niektórymi osiągnięciami genetyki?
2. Przygotuj krótkie wystąpienie na temat genetyki jako nauki i najważniejszych pojęć z nią związanych.
3. Wyjaśnij, czym zajmują się Leśny Bank Genów "Kostrzyca"?
4. Udokumentuj opracowanie zagadnienia w trakcie wędrówek i zwiedzania LBG.
mini słownik pojęć związanych z genetyką
dokumentacja foto. z terenu LBG,
projekty slajdów do prezentacji, 
projekt strony o LBG do folderu
Geografowie 1. Dokonaj ogólnej charakterystyki geograficznej Karkonoszy: 
- położenie geograficzne, granice,
- grzbiety górskie i szczyty,
- wysokości względne i bezwzgl.,
- cechy klimatu,
- wody powierzchniowe (zlewiska, dorzecza, rzeki główne, dopływy, źródła, potoki, stawy).
2. Czy słusznie zrobiono budując schronisko i Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce, skoro przyczyniło się to do większego natężenia ruchu turystycznego?
panorama Karkonoszy z zaznaczonymi szczytami, przełęczami, wysokościami,
wykresy klimatyczne obrazujące spadek temp. z wysokością, inne elementy klimatu
projekt slajdów do prezentacji
prezentacja multimedialna "Atrakcyjność turystyczna Karkonoszy"

fragment wystawy "Karkonosze - góry polskie i czeskie"

bibliografia związana z geografią, geologią i turystyką Karkonoszy

opracowanie folderu pt. "Karkonosze - góry polskie i czeskie"

Geolodzy 1. Przedstaw dzieje geologiczne obszaru w poszczególnych erach i okresach.
2. Czy procesy geologiczne zakończyły swoją działalność w Karkonoszach?
3. Zbierz charakterystyczne okazy skał i minerałów. Jak wyjaśnia się ich pochodzenie?
tabela statygraficzna
wydarzeń geologicznych 
okazy skał zabrane w terenie,
projekty slajdów do prezentacji i strony do folderu
Geomorfolodzy 1. Wyjaśnij, czym zajmuje się geomorfologia?
2. Karkonosze to stare góry, ale posiadają elementy rzeźby młodych gór - dlaczego?
3. Jakie procesy doprowadziły do powstania tak różnych form rzeźby w Karkonoszach?
4. Uzasadnij opracowywane zagadnienie w trakcie wędrówek. 
szkice form terenu z krótkim opisem, 
dokumentacja fotograf. ciekawych form rzeźby, 
projekty slajdów do prezentacji, próba animacji powstania, np. Pielgrzymów
Turyści 1. Czy to niska atrakcyjność turystyczna Karkonoszy sprawia, że są one tak rzadkim celem wycieczek uczniów naszej szkoły?
2. Utwórz turystyczny bank aktualnych informacji: ceny usług turyst., (np. kolejek), tanie noclegi, baza żywieniowa, turystyczne przejścia graniczne z Czechami.
3. Opracuj trasy wycieczek jedno i kilkodniowych po Karkonoszach i Kotlinie Jeleniogórskiej.
4. Udokumentuj atrakcje turyst, Karkonoszy po stronie polskiej i czeskiej w trakcie wędrówek.
turystyczna baza danych,
dokumentacji fotograf. atrakcji turystycznych, 
projekty slajdów do prezentacji, 
projekt folderu 

POWRÓT DO ARCHIWUM