Konkurs na stronę internetową o Polkowicach

Ogłoszony został szkolny konkurs na najlepszą stronę internetową poświęconą naszemu miastu. W konkursie mogą startować indywidualnie uczniowie klas I-III naszego gimnazjum. Strona o Polkowicach nie musi uwzględniać całościowo problematyki miasta. Może np. dotyczyć historii, walorów turystycznych, zabytków lub przyszłości. Podczas oceniania prac konkursowych komisja będzie brać pod uwagę:

W pracy muszą znaleźć się informacje na temat autora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2002 roku. Dla twórców najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Warto też pamiętać, że aby otrzymać ocenę celującą z informatyki, uczeń musi zostać laureatem konkursu szkolnego lub reprezentować szkołę w konkursie pozaszkolnym (zapis w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania).
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela p. Robert Królikowski w sali 104.

Piotr Kita (1i)

Powrót do Archiwum