Warsztaty Samorządu Uczniowskiego w Sobótce

W dniach od 18 do 22 października 2000 r. odbyły się w Sobótce warsztaty Rady SU naszego Gimnazjum. Opiekunkami młodzieży były panie Małgorzata Wacińska i Maria Dziadkiewicz.
W drodze do Sobótki uczestnicy warsztatów zwiedzili m.in. Panoramę Racławicką we Wrocławiu. Na miejsce zakwaterowania wybrano Ośrodek Szkoleniowy ZHP w Sobótce, tuż przy Ślężańskim Parku Krajobrazowym.
Czas upływał nie tylko na zajęciach  warsztatowych i ciężkiej pracy, ale także na wspólnych zabawach przy ognisku i na wycieczkach. Efektem warsztatów było wyłonienie przewodniczącej SU, którą została Marta Bejma oraz zastępców: Justyny Tomickiej i Alicji Pijewskiej. Utworzono także sekcje i ustalono ich liderów. Powstały: sekcja rozrywkowa (Malwina Czereda), nagocjacyjna (Marta Bejma), medialna (Michał Wysopal), finansowa (Alicja Pijewska), charytatywna (Justyna Tomicka), redakcyjna (Dominik Trzmielewski), artystyczna (Anna Krasicka) i problemowa (Magda Lambrych).
Ostatniego dnia Andrzej Ferenc, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, przeprowadził zajęcia "Szkoła i inne instytucje z nią współpracujące". Omówił m.in. instytucje, które współpracują z gimnazjum i sprawy, z którymi można się do nich zwracać.
Dzięki tym warsztatom młodzi samorządowcy zyskali bardzo dużo.
"Nauczyliśmy się: pracować w grupie, słuchać, gdy inni mówią, lepiej współpracować z ludźmi, dostrzegać dobre pomysły innych, podejmować jak najlepsze decyzje, a także - jak argumentować i negocjować. Poznaliśmy: swoją wartość, siebie samych, swoje zainteresowania, w pełni to, czym jest odpowiedzialność. Odkryliśmy w sobie: zdolności przywódcze, odwagę, pewność siebie. Nabraliśmy: zaufania do koleżanek i kolegów, chęci do pracy. Zyskaliśmy: masę nowych pomysłów i pewność siebie" - podsumowali uczestnicy warsztatów.

Justyna Tomicka (tekst)

Nasze wspólne zdjęcie, w tle Sobótka

Zabawa z płachtą harcerską

Zajęcia podczas warsztatów w Sobótce

Powrót do Archiwum