W Sobótce zwiedzaliœmy:

starożytna rzeŸba - Lew

starożytne rzeŸby - Mnich

Starożytna rzeŸba - Lew

Starożytna rzeŸba - Mnich

starożytne rzeŸby koło Muzeum w Sobótce
Starożytne rzeŸby koło Muzeum w Sobótce

Powrót