A- A A+

Safe in Danger

,,Safe in Danger’’ – realizacja projektu w teorii i praktyce

Uczennice z klasy 2a Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady "Zwolnieni z Teorii" realizowały projekt społeczny pod nazwą ,,Safe in Danger’’. Miał onna celu kształtowanie postaw i zachowań ludzi w sytuacjach zagrożeń o charakterze terrorystycznym. 11 marca 2019 r. dziewczyny z grupy Safe in Danger przeprowadziły w naszej szkole prelekcje dla klas szóstych, siódmych i ósmych, które miały zwiększyć wiedzę u uczniów i nauczycieli na temat zagrożeń terrorystycznych w różnych obiektach użyteczności publicznej, w tym w szkołach. W części warsztatowej uczniowie utrwalili wiedzę  z zakresu pierwszej pomocy, odnoszącej się do tego typu sytuacji, mogli ją również przećwiczyć (np. bandażowanie). Kilka dni później (20 marca) został przeprowadzony próbny atak terrorystyczny, który umożliwił uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły przećwiczenie zdobytej wiedzy w praktyce. Do jednej z klas wdarł się terrorysta, a uczniowie i dorośli musieli zachować się zgodnie z procedurami przewidzianymi dla ataku terrorystycznego. Projekt "Safe in Danger" uświadomił wszystkim, jak ważny jest ten temat i jak dużo musimy się jeszcze nauczyć, by w tak trudnej sytuacji prawidłowo zadbać o swoje bezpieczeństwo. Efekty projektu zostały podsumowane na spotkaniu z panią wicedyrektor Jolantą Wrzos, a na zakończenie dziewczyny przekazały szkole megafon używany w czasie próbnego ataku.

Realizatorkom projektu dziękujemy i życzymy powodzenia! 

JW