Języki obce nie są nam obce

W dniach 26-29 kwietnia 2022 w naszej szkole odbyły się Dni Języków Obcych, które były podsumowaniem dwujęzycznego projektu @Viel Spaβ with us! W projekcie tym brali udział wszyscy uczniowie klas 4-7 i chętni uczniowie klas 8. W ramach projektu uczniowie przygotowywali:

- kl. 4 i 5 - plakaty - słowniczki językowe w dwóch językach,

- kl. 6 -  prezentacje multimedialne w dwóch językach na temat krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych,

- kl. 7 - scenki rodzajowe (np. w restauracji),

- kl. 8 - zadania wybrane przez uczniów chętnych do udziału w projekcie.

W ramach podsumowania projektu podczas Dni Języków Obcych zorganizowane zostały:

- 26 kwietnia 2022 - gry i zabawy edukacyjne z języka angielskiego i niemieckiego, które stanowiły doskonałą formę nauki bez stresu oraz ciekawą formę powtórki materiału omawianego na lekcjach,

- 27-29 kwietnia 2022 - teleturniej „Familiada” w języku angielskim,

- 28-29 kwietnia 2022 - koncert, podczas którego uczniowie prezentowali piosenki i scenki w języku angielskim i niemieckim,

- 26-29 kwietnia 2022:

  • Projekcja przygotowanych przez uczniów prezentacji multimedialnych w telewizji szkolnej,
  • Wystawa przygotowywanych przez uczniów plakatów w holu szkoły na ul. Ociosowej i na ul. Kominka.

Dni Języków Obcych były pełne wrażeń i emocji i dały wszystkim uczniom szansę rozwijać i prezentować swoje umiejętności językowe. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie i zapraszamy na przyszły rok. :)

Nauczyciele języków obcych: Agnieszka Knihnicka, Jolanta Baran, Joanna Dydak, Karolina Tatarek, Beata Auguścik, Joanna Kochman, Justyna Trybka, Dariusz Olejniczak, Sylwia Juszczak, Anna Wieczorkowska