Wolontariusze w akcji!!!

W listopadzie uczniowie z Klubu Wolontariatu zorganizowali Jesienną Charytatywną Loterię Fantową oraz kiermasz kartek świątecznych. Akcje cieszyły się dużym powodzeniem wśród całej społeczności szkolnej. Dochód został przeznaczony na zakup środków czystości dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Polkowicach oraz na zakupy dla wybranej rodziny ze Szlachetnej Paczki.