Szkoła do hymnu

W tym roku, z okazji Święta Niepodległości nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu”. 10 listopada 2021 r. dzieci z wszystkich klas uroczyście odśpiewały w sali gimnastycznej hymn państwowy. Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, które zaprosiło szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe, do odśpiewania w środę całego hymnu narodowego. Jej celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych. Dzieci w ramach lekcji i zabaw edukacyjnych poznały symbole narodowe Polski: godło, flagę i hymn, historię Polski, legendę o jej powstaniu, jej zabytki, charakterystyczne miejsca, znane postacie i muzykę. Udział w akcji jest jednym z działań rozwijających świadomość narodową dzieci i kształcących postawę patriotyczną. Z uwagi na trwający stan epidemii, odśpiewanie hymnu odbyło się w mniejszych czterech grupach, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Cały program urozmaicony był krótkim montażem słowno-tanecznym zawierającym treści patriotyczne. Uczennice z klas starszych pięknie zatańczyły poloneza, a uczniowie klasy pierwszej wspaniale wyrecytowali patriotyczne wiersze.