„Marzyłam o szkole twórczej"

POŻEGNANIE PANI DYREKTOR ELŻBIETY KICH-WIŚNIEWSKIEJ

25 czerwca 2021 r. odbyła się wyjątkowa uroczystość pożegnania pani dyrektor Elżbiety Kich-Wiśniewskiej, która po 46 latach pracy, w tym 36 na stanowisku dyrektora szkoły, kończy swoją pracę zawodową. Z polkowicką oświatą los związał Panią Dyrektor 1 września 1976 r., gdy rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 1, w której była nauczycielka j. polskiego i wicedyrektorem. W 1984 r. władze oświatowe powierzyły pani Elżbiecie Kich-Wiśniewskiej misję tworzenia nowej placówki, Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach. W 1999 r. pani Elżbieta Kich-Wiśniewska otrzymuje nowe zadanie, zostaje dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Polkowicach. Szkoła szybko się rozwija, pojawiają się sukcesy w różnych obszarach, staje się wyróżniającą placówką w regionie i rozpoznawalną w województwie. W 2017 r. po kolejnej reformie pani Elżbieta Kich-Wiśniewska podejmuje wyzwanie połączenia dwóch placówek w ośmioklasową Szkołę Podstawową nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach. Zacytuję słowa pani Dyrektor z jednego z udzielonych wywiadów:

„Marzyłam o szkole twórczej, tworzącej uczniom duże możliwości wyboru poprzez oferowanie różnorodnych zajęć, o szkole liczącej się w środowisku, o szkole, w której sukcesy uczniów i nauczycieli będą na porządku dziennym. I taką szkołę mamy.” 

W Polkowicach nie było dyrektora szkoły, który włożył tyle pasji i sił w tworzenie i reformowanie szkół, co pani Elżbieta Kich-Wiśniewska. W tym zakresie zasługi pani Dyrektor dla rozwoju oświaty w Polkowicach są ogromne. Jesteśmy pewni, że działania pani Dyrektor zapiszą się w pamięci kilku pokoleń uczniów i nauczycieli.

W tym roku szkolnym zakończyły też swoją pracę panie wicedyrektor: Jolanta Wrzos i Aleksandra Kowalska. Wszystkie odchodzące panie dyrektor zostały pożegnane przez nauczycieli i pracowników szkoły oraz Radę Rodziców i obecnych gości. Chór Cantabile wyraził podziękowania nie tylko słowem, ale przede wszystkim swoim śpiewem.

Panie dyrektor kierują do rodziców następujące słowa:

Szanowni Rodzice!

Dziękujemy serdecznie za wieloletnią współpracę. Dzięki wspólnym staraniom Państwa, nauczycieli i dyrekcji tworzyliśmy dobre szkoły, w których uczniowie rozwijali się i osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości. Dziękujemy za zaangażowanie w życie klas i szkoły, za pomoc w realizacji wielu działań, które wspierały nasze dążenia do wszechstronnego rozwoju uczniów.

 

Jolanta Wrzos

Aleksandra Kowalska

Elżbieta Kich-Wiśniewska