Zakończyliśmy rok szkolny 2020/21!

W klasach I - VII uczniowie spotkali się w zespołach klasowych, odebrali świadectwa i pożegnali się z ze swoimi wychowawcami. Uczniowie klas VIII spotkali się z dyrekcją szkoły i wychowawcami na uroczystości pożegnania absolwentów. Na początku pierwszoklasiści przypomnieli absolwentom, jak wyglądali oni osiem lat wcześniej. Dzieci w swoim występie zatańczyły i zaśpiewały wakacyjnego blusa. Najlepsi uczniowie zostali uhonorowani Nagrodą Burmistrza Gminy Polkowice, otrzymali z rąk zastępcy Burmistrza Polkowic, pani Ewy Kowalik, dyplomy i nagrody rzeczowe. Odebrały je: Amelia Omińska, Julia Drzyzga, Julia Lorek. Uczniom wyróżnionym za wyniki w nauce i sukcesy w konkursach nagrody wręczyła pani dyrektor Elżbieta Kich-Wiśniewska, która również skierowała do absolwentów słowa pożegnania i życzenia dostania się do wymarzonych szkół oraz udanych wakacji. Nagrody za sukcesy sportowe wręczył uczniom pan Sebastian Rudnicki. Nagrody za najwyższe osiągnięcia w nauce i w sporcie zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Ostatni dzień roku szkolnego 2020/21 był szczególny, ponieważ pracę zawodową kończą również: pani dyrektor Elżbieta Kich-Wiśniewska oraz pani wicedyrektor – Jolanta Wrzos. Zarówno najmłodsi jak i absolwenci podziękowali paniom wierszami i bukietami kwiatów oraz życzeniami odpoczynku i realizacji marzeń. Podziękowania za wieloletnią pracę przekazała również w imieniu Burmistrza Polkowic, pani Ewa Kowalik.

Wszystkim uczniom naszej szkoły dyrekcja i nauczyciele życzą odpoczynku, wielu wrażeń i bezpiecznego korzystania z uroków wakacji.