ZAPISY NA OBIADY W BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. OCIOSOWEJ 3

Zapisy na korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2021/2022 będą dokonywane w dniach od 14 do 23.06. 2021 r.

SPOSOBY ZAPISYWANIA I ZŁOŻENIA KART:

  • Pobranie karty osobiście w szkole - karty będą mogli pobrać uczniowie w stołówce
    w godzinach wydawania obiadów.
  • Pobranie ze strony internetowej szkoły.
  • Wypełnione karty należy złożyć w sekretariacie szkoły (Ociosowa 3).
  • W karcie proszę o podanie klasy, do której uczeń będzie chodził w nowym roku szkolnym.

Wypełnione karty należy dostarczyć do 24 czerwca.

  • Warunkiem zapisania dziecka na obiady jest złożenie Karty zgłoszenia i Oświadczenia RODO
  • Karty na obiady należy złożyć na nowo każdego roku szkolnego (nie ma kontynuacji
    z roku poprzedniego).

UWAGA: Bardzo proszę nie przesyłać informacji mailowych, aby zapisać dziecko na obiady. Warunkiem zapisania dziecka jest złożenie wypełnionej karty w szkole.

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY   OŚWIADCZENIE RODZICA - RODO   INFORMACJE DLA RODZICÓW - OBIADY